El portal rep el premi Outstanding New Site

La nova versió del portal ha rebut el premi 'Outstanding New Site' que atorga el Consorci OpenCourseWare per promoure la publicació en accés obert a Internet dels continguts i materials docents que es fan servir a les titulacions universitàries.


El jurat que ha atorgat el premi Outstanding New Site al portal de la UPC destaca que s’hi comparteixen els continguts de més de 200 assignatures, i que està integrat amb diversos sistemes d’informació de la UPC.


Darreres assignatures
Altres OCW
Recursos d'interès