REGULACIO AUTOMATICA

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

  • Pràctica 2
  • Guió de la pràctica 2
  • Pràctica 3
  • Pràctica 4
  • Pràctica 5
  • Regulació automàtica
  • Apunts del professor per a la teoria