GEOMETRIA DESCRIPTIVA I

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Bloc 1: Axonometria i dièdric
    • Exercicis de classe gràfica per al curs 2005-2006. Quadrimestre primavera.
    • Bloc 2: Generació de formes polièdriques
    • Exercicis de classe gràfica per al curs 2005-2006. Quadrimestre primavera.