Dibuix III

Altres

BLOC ANÀlISI GRÀFIC

  • Enunciat exercici d'anàlisi, 2010-2011, PAVELLÓ MOSSE
  • 1928, PAVELLÓ MOSSE 01, MOSTRA DEL SEGELL, COLONIA, Plantes, seccions i alçats amb vistes del pavellò.

Grup Ernest Redondo Domínguez

  • Composició i color
  • 1r Bloc. 2005-2006. Q1 i Q2
  • Conceptes generals.
  • 2006-2007. Q1 i Q2
  • Exercicis sel·leccionats
  • Resum del curs 2006-2007 Q1
  • Exercicis seleccionats
  • Resum del curs 2006-2007 Q1

BLOC PAISATGE

  • MODELS ÀRBRES
  • fotos d'arbres