Màquines elèctriques

Exercicis/Problemes

Exercicis Resolts

    • Problemes de Modelat Magnètic i de Conversió Electromecànica.
    • Problemes de Modelat Magnètic i de Conversió Electromecànica.
    • Problemes de Màquina de Continua
    • Problemes de Màquina de Continua
    • Problemes Acoblaments i Debanats
    • Problemes Acoblaments i Debanats
    • Problemes Maquina Sincrona
    • Problemes Maquina Sincrona
    • Problemes Màquina Inducció
    • Problemes Màquina Inducció