MATLAB: fonaments i/o aplicacions

Fernandez Canti Rosa M.

Dades de l'assignatura

Curs:
2011-12
Idioma d'impartició:
ANG
Codi de l'assignatura:
29429
Tipus d'assignatura:
Optativa