Equacions diferencials

Apunts

1 - Sèries de Fourier

    • Series de fourier

2 - Equacions diferencials

    • Ecuaciones Diferenciales
    • Mètodes numerics

3 - Transformada de Laplace

    • Transformada de Laplace

4 - Anàlisi de les solucions dels sistemes lineals

    • Análisis de las soluciones de sistemas lineales