Binocular motility and perception

Planificació

1. LABORATORI. CAMP VISUAL I CAMP DE FIXACIÓ BINOCULARS (CONTINGUT 1)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups de fins a 3 persones, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental i l'obtenció de les dades. Com a aprenentatge autònom dirigit es preveuen dues activitats: una prèvia a l'experimentació, en què l'estudiant ha fet una lectura del guió amb la finalitat de respondre una sèrie de preguntes orals que plantejarà el professor per identificar l'aprenentatge prelaboratori (identificació dels objectius); i l'altra, posterior a l'experimentació, en què l'estudiant ha de fer un tractament de les dades i una memòria resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboració de les conclusions).

2. LABORATORI. MOTILITAT OCULAR (CONTINGUT 2)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups de fins a 3 persones, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental i l'obtenció de les dades. Com a aprenentatge autònom dirigit es preveuen dues activitats: una prèvia a l'experimentació, en què l'estudiant ha fet una lectura del guió amb la finalitat de respondre una sèrie de preguntes orals que plantejarà el professor per identificar l'aprenentatge prelaboratori (identificació dels objectius); i l'altra, posterior a l'experimentació, en què l'estudiant ha de fer un tractament de les dades i una memòria resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboració de les conclusions).

3. LABORATORI. RELACIÓ ACA (CONTINGUT 4)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups de fins a 3 persones, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental i l'obtenció de les dades. Com a aprenentatge autònom dirigit es preveuen dues activitats: una prèvia a l'experimentació, en què l'estudiant ha fet una lectura del guió amb la finalitat de respondre una sèrie de preguntes orals que plantejarà el professor per identificar l'aprenentatge prelaboratori (identificació dels objectius); i l'altra, posterior a l'experimentació, en què l'estudiant ha de fer un tractament de les dades i una memòria resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboració de les conclusions).

4. LABORATORI. ZONA DE VISIÓ BINOCULAR SIMPLE I NÍTIDA (CONTINGUT 4)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups de fins a 3 persones, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental i l'obtenció de les dades. Com a aprenentatge autònom dirigit es preveuen dues activitats: una prèvia a l'experimentació, en què l'estudiant ha fet una lectura del guió amb la finalitat de respondre una sèrie de preguntes orals que plantejarà el professor per identificar l'aprenentatge prelaboratori (identificació dels objectius); i l'altra, posterior a l'experimentació, en què l'estudiant ha de fer un tractament de les dades i una memòria resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboració de les conclusions).

5. LABORATORI. DIRECCIONS VISUALS (CONTINGUT 5)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups de fins a 3 persones, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental i l'obtenció de les dades. Com a aprenentatge autònom dirigit es preveuen dues activitats: una prèvia a l'experimentació, en què l'estudiant ha fet una lectura del guió amb la finalitat de respondre una sèrie de preguntes orals que plantejarà el professor per identificar l'aprenentatge prelaboratori (identificació dels objectius); i l'altra, posterior a l'experimentació, en què l'estudiant ha de fer un tractament de les dades i una memòria resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboració de les conclusions).

6. LABORATORI. ESTEREÒPSIA (CONTINGUT 6)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups de fins a 3 persones, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental i l'obtenció de les dades. Com a aprenentatge autònom dirigit es preveuen dues activitats: una prèvia a l'experimentació, en què l'estudiant ha fet una lectura del guió amb la finalitat de respondre una sèrie de preguntes orals que plantejarà el professor per identificar l'aprenentatge prelaboratori (identificació dels objectius); i l'altra, posterior a l'experimentació, en què l'estudiant ha de fer un tractament de les dades i una memòria resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboració de les conclusions).

7. LABORATORI. ANISOICONIA (CONTINGUT 7)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups de fins a 3 persones, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental i l'obtenció de les dades. Com a aprenentatge autònom dirigit es preveuen dues activitats: una prèvia a l'experimentació, en què l'estudiant ha fet una lectura del guió amb la finalitat de respondre una sèrie de preguntes orals que plantejarà el professor per identificar l'aprenentatge prelaboratori (identificació dels objectius); i l'altra, posterior a l'experimentació, en què l'estudiant ha de fer un tractament de les dades i una memòria resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboració de les conclusions).

8. LABORATORI. FUSIÓ (CONTINGUT 8)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en grups de fins a 3 persones, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental i l'obtenció de les dades. Com a aprenentatge autònom dirigit es preveuen dues activitats: una prèvia a l'experimentació, en què l'estudiant ha fet una lectura del guió amb la finalitat de respondre una sèrie de preguntes orals que plantejarà el professor per identificar l'aprenentatge prelaboratori (identificació dels objectius); i l'altra, posterior a l'experimentació, en què l'estudiant ha de fer un tractament de les dades i una memòria resum, per identificar l'aprenentatge postlaboratori (elaboració de les conclusions).

9. PROVA AVALUACIÓ CONTÍNUA 1 (CONTIGUTS 1 AL 4)

Prova individual escrita realitzada a l'aula, d'una hora de durada, sobre els conceptes teòrics treballats als continguts 1, 2 i 3.

10. PROVA AVALUACIÓ CONTÍNUA 2 (CONTIGUTS 5 AL 8)

Prova individual escrita realitzada a l'aula, d'una hora de durada, sobre els conceptes teòrics treballats als continguts 4 i 5.

11. PROVA AVALUACIÓ FINAL (CONTIGUTS 1 AL 8)

Prova individual escrita realitzada a l'aula, de dues hores de durada, sobre els conceptes teòrics treballats als continguts de l'1 al 8.

12. PROVA AVALUACIÓ LABORATORI

Prova individual escrita realitzada a l'aula, d'una hora de durada, sobre els conceptes treballats a les sessions de laboratori.