334 cursos disponibles

  • Altres
  • Apunts
  • Audiovisuals
  • Exercicis/Problemes
  • Exàmens
  • Guia Docent
  • Imatges
  • Programari
  • Pràctiques
  • Treballs d'estudiants

Aeronàutica i espai

Recursos Curs
Infraestructures del transport aeri    2011-12
Tecnologia aeroespacial (aeronàutica)     2011-12
Control i guiatge (aeronàutica)   2010-11

Arquitectura

Recursos Curs
Composició I    2017-18
Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura 2017-18
Dibuix I    2016-17
Construcció industrialitzada i innovació    2014-15
Taller de dibuix en tècniques toves i a color   2014-15
Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada   2014-15
TOSCA Taller de solucions constructives   2014-15
Urbanística II    2014-15
Composició I   2013-14
Construcció industrialitzada i innovació    2013-14
Dibuix I    2013-14
Teoria I    2013-14
Urbanística IV    2013-14
TAP VII   2012-13
Urbanística I   2012-13
Learning from Sao Paulo   2011-12
Oficina tècnica I   2011-12
CIA_CONSTRUCCIÓ INTERIOR AVANÇADA   2010-11
Dibuix I   2010-11
Dibuix II   2010-11
Dibuix III       2010-11
Elements de composició paisatgística    2010-11
Els altres arquitectes. Les construccions dels animals    2010-11
Estructures V   2010-11
GEOMETRIA DESCRIPTIVA I     2010-11
Història de l'art i de l'arquitectura III    2010-11
LEGISLACIÓ I GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I DEL PAISATGE   2010-11
Projectes I   2010-11
Projectes II   2010-11
PROJECTES IV     2010-11
PROJECTES VI    2010-11
TÈCNIQUES I SISTEMES DE CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA. AMPLIACIÓ   2010-11
Coneixements bàsics de CAD   2009-10
Teoria i història 1   2009-10
Teoria i història 2   2009-10
Composició II   1979-80
Estètica i composició   1962-63
PROJECTES II   1962-63

Ciències de la salut

Recursos Curs
Modelització i control de sistemes biomèdics    2013-14

Ciències de la visió

Recursos Curs
Binocular motility and perception    2016-17
Disfuncions de la visió binocular     2014-15
Òptica visual    2014-15
Psicofísica i neurofisiologia de la visió    2012-13
Psicologia en atenció visual    2012-13
Òptica geomètrica i instrumental    2011-12
Òptica fisiològica I    2010-11
Òptica fisiològica II    2010-11
Òptica I    2010-11
Òptica II    2010-11
Química per a les ciències de la visió    2010-11
Tecnologia òptica I    2010-11
Visió binocular    2010-11

Desenvolupament humà i sostenible

Recursos Curs
Eficiència energètica     2011-12
BIOMASSA COM A FONT ENERGÈTICA EN PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT   2008-09
Mali. Ordenació del territori, sostenibilitat i paisatge    2007-08

Economia i organització d'empreses

Recursos Curs
Direcció d'operacions        2017-18
Models i eines de decisió        2017-18
Sistemes avançats de la producció 2017-18
Economia, ètica i societat    2016-17
Organització industrial     2016-17
DIRECCIÓ D'EMPRESES    2015-16
Organització industrial     2015-16
Organització industrial     2015-16
Recursos humans    2015-16
Recursos humans    2015-16
Viabilitat de projectes empresarials   2012-13
COMPTABILITAT I DIRECCIÓ FINANCERA   2011-12
Disseny de sistemes productius i logístics   2011-12
Disseny de sistemes productius i logístics   2011-12
Habilitats directives    2011-12
MÈTODES QUANTITATIUS D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL   2011-12
Oficina tècnica     2011-12
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES      2011-12
Projectes de fi de carrera I    2011-12
DIRECCIO D'EMPRESES   2010-11
Empresa    2010-11
ESTRUCTURES ORGANITZATIVES   2010-11
SISTEMES D'INFORMACIÓ   2010-11
Accessibilitat i innovació    2009-10
ECONOMIA APLICADA   2009-10
ECONOMIA DE L'EMPRESA    2008-09
ECONOMIA DE L'EMPRESA    2008-09

Edificació

Recursos Curs
Gestió d'explotació d'edificis    2012-13
FONTS DE DOCUMENTACIÓ PER AL RECOLZAMENT A L'ELECCIÓ DE SISTEMES CONSTRUCTIUS PREFABRICATS EN ELS PROJECTES   2010-11

Energies

Recursos Curs
Centrals elèctriques i energies renovables    2013-14
TECNOLOGIA ELÈCTRICA       2011-12
TECNOLOGIA ELÈCTRICA   2011-12
FONTS D'ENERGIA   2010-11

Enginyeria agroalimentària

Recursos Curs
Biomassa per a usos no alimentaris    2014-15
Gestió tècnica de les explotacions (A)   2013-14
Sistemes de producció vegetal    2013-14
Sistemes de producció vegetal (H)   2013-14
Ciències de la terra    2012-13
Geomàtica    2011-12
ANÀLISI QUÍMICA (I)   2010-11
GESTIÓ TÈCNICA DE LES EXPLOTACIONS (H)    2010-11
MAQUINÀRIA PER A EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES    2010-11
PROTECCIÓ DE CULTIUS EN VITICULTURA   2010-11
SISTEMES DE PRODUCCIÓ VEGETAL (A)    2010-11
SISTEMES DE PRODUCCIÓ VEGETAL (I)    2010-11
PRODUCCIÓ DE FARRATGES    2009-10

Enginyeria civil

Recursos Curs
DISSENY D'EXCAVACIONS DE SUPERFÍCIE    2017-18
ENGINYERIA DE MINERALS    2017-18
MODELITZACIÓ EN PROCESSAMENT DE MINERALS    2017-18
PROCESSAMENT DE MINERALS    2017-18
FONAMENTS DE GEOFÍSICA   2011-12

Enginyeria dels materials

Recursos Curs
Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció    2015-16
Materials per al disseny de productes tèxtils    2014-15
PROCESSOS D'APRESTOS I ACABATS    2014-15
TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE MAMPOSTERÍA   2014-15
Estructures i construcció industrial    2013-14
Processament de minerals    2013-14
CONSTRUCCIONS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES     2012-13
CONSTRUCCIONS I, II (H)    2012-13
Automatització industrial      2011-12
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS   2011-12
ELASTICITAT    2011-12
MÈTODES DE PRODUCCIÓ AMB MATERIALS COMPOSTOS    2011-12
RESISTENCIA DE MATERIALS    2011-12
ENGINYERIA DE CONTROL    2010-11
TEORIA DE ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS     2010-11

Enginyeria elèctrica

Recursos Curs
Generació d'energia elèctrica    2016-17
Màquines elèctriques      2016-17

Enginyeria electrònica i telecomunicacions

Recursos Curs
AMPLIACIÓ D'ELECTRÒNICA    2017-18
CIRCUITS I SISTEMES LINEALS    2017-18
DISSENY DEL PROCESSADOR   2017-18
Circuits i dispositius electrònics    2016-17
DISSENY DE CIRCUITS NANOELECTRÒNICS   2016-17
ELECTRÒNICA ANALÒGICA    2016-17
Electrònica analògica    2016-17
ELECTRÒNICA DIGITAL    2016-17
Electrònica en les telecomunicacions    2016-17
Instrumentació    2016-17
Instrumentació bàsica    2016-17
Nano&Microtechnology    2016-17
Senyals i sistemes    2016-17
INTERNET DE LES COSES I IP UBIC   2015-16
Sistemes electrònics     2015-16
Disseny digital    2014-15
Electrònica analògica    2013-14
Electrònica digital    2013-14
Circuits i sistemes digitals    2012-13
Dispositius optoelectrònics    2012-13
Disseny i fabricació de circuits electrònics    2012-13
Electrònica analògica     2012-13
Filtres electrònics analògics i digitals    2012-13
Lab. circuits electrònics     2012-13
Antenes    2011-12
Circuits i sistemes electrònics I     2011-12
Classificació de patrons: aplicacions en tractament de senyal      2011-12
Comunicacions i control distribuït    2011-12
Comunicacions II     2011-12
Comunicacions òptiques    2011-12
Dispositius electrònics i fotònics I    2011-12
Disseny electrònic assistit per ordinador      2011-12
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA       2011-12
Microones    2011-12
Processament del senyal     2011-12
Senyals i sistemes I    2011-12
Senyals i sistemes II     2011-12
SINCRONITZACIÓ I MODEMS D'ALTA VELOCITAT    2011-12
SISTEMES ELECTRÒNICS     2011-12
Sistemes electrònics de control       2011-12
Teledetecció    2011-12
Teledetecció òptica     2011-12
Transmissió de dades    2011-12
ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES   2010-11
Circuits    2010-11
Circuits i components electrònics    2010-11
Comunicacions analògiques i digitals    2010-11
ELECTRONICA ANALOGICA 2    2010-11
GESTIO INNOVADORA DE PROCESSOS I QUALITAT APLIC. COMUNICAC.   2010-11
Instal·lacions intel·ligents    2010-11
PERSPECTIVES DEL MERCAT DE LES TELECOMUNICACIONS.    2010-11
ROBOTS BASATS EN EL COMPORTAMENT   2010-11
Supervisió de sistemes elèctrics    2010-11
TECNOLOGIA DE CONTROL   2010-11
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA    2009-10
SISTEMES DIGITALS RECONFIGURABLES   2009-10

Enginyeria mecànica

Recursos Curs
TEORIA DE MÀQUINES   2017-18
TEORIA DE MÀQUINES    2017-18
TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES    2017-18
DISSENY DE MECANISMES    2016-17
Cinemàtica i dinàmica de màquines    2015-16
Control automàtic    2014-15
METODOLOGIA DEL DISSENY    2013-14
Sistemes de producció integrats    2013-14
TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA    2013-14
Automatització industrial    2011-12
CONTROL AVANÇAT   2011-12
Màquines de control numèric (2 eixos)    2011-12
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS    2011-12
Mètodes numèrics    2011-12
Pneumàtica bàsica     2011-12
AUTOMÀTICA     2010-11
ENGINYERIA DE CONTROL I     2010-11
MÀQUINES ELÈCTRIQUES   2010-11
MECÀNICA   2010-11
MODELAT I SIMULACIÓ I    2010-11
REGULACIO AUTOMATICA    2010-11
REGULACIO AUTOMATICA 1     2010-11
Lab. automatització industrial    2008-09
Mecànica del medi continu: fluids   2008-09

Enginyeria química

Recursos Curs
Fenòmens de transport    2017-18
Fenòmens del transport    2016-17
DIRECCIÓ D'OPERACIONS   2011-12
DIRECCIÓ D'OPERACIONS   2011-12
GRUP DE RECURSOS PER A LA DIDÀCTICA DE LA QUÍMICA    2011-12
Laboratori de química I    2011-12
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL    2011-12
QUÍMICA   2011-12
QUIMICA INDUSTRIAL II    2011-12
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA   2010-11

Enginyeria tèxtil

Recursos Curs
DISSENY D'ESTRUCTURES LINEALS I LAMINARS NO TEIXIDES    2017-18
FILATS, FILAMENTS I TELES NO TEIXIDES    2017-18

Ensenyament i aprenentatge

Recursos Curs
PINDOLES ATENEA   2011-12

Física

Recursos Curs
TERMODINÀMICA FONAMENTAL    2017-18
Projectes d'enginyeria física 2    2016-17
FÍSICA    2015-16
FÍSICA 1    2015-16
Física I    2013-14
Física I: fonaments de mecànica    2013-14
Física I     2011-12
Fonaments de física    2011-12
Radiació i ones guiades    2011-12
Física    2010-11
FÍSICA APLICADA    2009-10
FÍSICA I    2009-10
FONAMENTS FÍSICS     2009-10
Les radiacions ionitzants. La seva utilització i risc    2007-08
LABORATORI DE FÍSICA II   2000-01

Informàtica

Recursos Curs
Mentories   2016-17
BUSSINESS INTELLIGENCE ORIENTADA ALS SERVEIS   2015-16
Interconnexió de xarxes    2015-16
SERVEIS WEB   2014-15
Seguretat i administració de xarxes    2013-14
Programació de dispositius mòbils    2012-13
Negoci electrònic    2011-12
SOFTWARE CRÍTIC EN TEMPS REAL   2011-12
COMPUTACIÓ QUÀNTICA     2010-11
INFORMATICA INDUSTRIAL 1   2010-11
PERIFÈRICS AVANÇATS    2010-11
Visió per ordinador    2007-08

Matemàtiques i estadística

Recursos Curs
TRANSMISSIÓ I CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ     2018-19
Ampliació de matemàtiques    2016-17
Estadística    2016-17
Història de la matemàtica    2015-16
Àlgebra i càlcul multivariable    2014-15
ANÀLISI COMPLEXA   2014-15
Càlcul    2014-15
Fonaments de la matemàtica    2014-15
Matemàtiques per al disseny    2014-15
BIOESTADÍSTICA PARA NO ESTADÍSTICOS    2013-14
Càlcul integral    2013-14
Càlcul numèric    2013-14
Fonaments matemàtics    2013-14
Geometria diferencial    2013-14
Lògica i àlgebra    2013-14
Matemàtica discreta    2013-14
MATEMÀTIQUES II     2013-14
Probabilitat i estadística     2013-14
Àlgebra lineal    2012-13
Matemàtiques I    2012-13
Matemàtiques II    2012-13
Mètodes numèrics per a EDO     2012-13
Àlgebra    2011-12
Àlgebra lineal numèrica    2011-12
ESTADÍSTICA I AJUST D'OBSERVACIONS   2011-12
Fluxos en xarxes    2011-12
FONAMENTS MATEMÀTICS II (AERONÀUTICA)   2011-12
Matemàtica discreta    2011-12
Matemàtiques de la telecomunicació    2011-12
MATEMÀTIQUES PER A L'ENGINYERIA    2011-12
Mètodes numèrics    2011-12
Mètodes numèrics    2011-12
Teoria de grafs    2011-12
ESTADÍSTICA   2010-11
Matemàtiques de la telecomunicació    2010-11
MATEMÀTIQUES I   2010-11
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA I   2010-11
MÈTODES MATEMÀTICS II   2010-11
MÈTODES NUMÈRICS   2010-11
UN MÓN DE FÓRMULES: DESCOBREIX LES MATEMÀTIQUES AMAGADES EN PROBLEMES DE LA CIÈNCIA      2010-11
13 APOSTES PER A LA CIUTAT MODERNA     2009-10
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 (M)     2009-10
FONAMENTS MATEMÀTICS II   2009-10
Investigació operativa determinista     2009-10
MÈTODES MATEMÀTICS I   2009-10
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA   2009-10
CONCEPTES DE MATEMÀTIQUES   2008-09
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 (M)     2008-09
Càlcul infinitesimal    2007-08

Nàutica

Recursos Curs
Electricitat i electrònica navals    2017-18
Electrònica avançada del vaixell    2017-18
Electrònica naval    2017-18
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO    2016-17
Meteorologia i oceanografia nàutiques       2016-17
Física    2015-16
Gestió de la qualitat, seguretat, medi ambient i sostenibilitat    2014-15
Prevenció de la contaminació i sostenibilitat    2014-15
Prevenció de la contaminació i sostenibilitat    2014-15
CONSTRUCCIO D'EMBARCACIONS A VELA    2011-12
FONAMENTS DE LA CONST. NAVAL   2011-12
FONAMENTS DE LA CONSTRUCCIÓ NAVAL I PROPULSORS   2011-12
MANIOBRA, CODIS I REGLAMENTS   2011-12
METEOROLOGIA I OCEANOGRAFIA   2011-12
PROJECTES    2011-12

Recursos generals

Recursos Curs
Formació per a la docència   2011-12
MATLAB. Fonaments i/o aplicacions    2011-12
MATLAB. Fonaments i/o aplicacions     2011-12

So, imatge i multimèdia

Recursos Curs
Equips i sistemes acústics i de vídeo     2010-11
Senyals i sistemes     2010-11

Urbanisme

Recursos Curs
Urbanística I   1979-80
Urbanística II   1979-80
Urbanística III   1979-80