Cercador

Cercant per la paraula: Algebra abstracta

Lògica i àlgebra

Lògica i àlgebra· interpretar enunciats. validar o invalidar raonaments · coneixer l'estructura algebra ica de les proposicions · aplicar el metode de resolucio parts d'un conjunt. particions 3.4 relacions binaries 3.5 relacions d'equivalencia 3.6 relacions d'ordre estructures algebra iques 4.1 operacions. propietats 4.2 estructures d' problemes 1: activitatalgebra els estudiants hauran de resoldre els problemes proposats pel professorat. activitat ramon ; camps, rosa ; moncasi, jaume. introduccio a l' algebra abstracta : amb elements de matematica discreta. bellaterra: universitat autonoma ramon ; camps, rosa ; moncasi, jaume. introduccio a l'algebra abstracta : amb elements de matematica discreta. bellaterra: universitat autonoma de

Curs: 2013-14

Centre: Escola Polit√®cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr√ļ

Tipus: Curs