Cercador

Cercant per la paraula: Algebra abstracta

Àlgebra abstracta

Àlgebra abstractaÀlgebra abstractaÀlgebra abstractaque l'estudiant es familiaritzi amb les estructures basiques de l' algebra . el curs comenca amb l'estudi dels grups, que tindran simetrics. teorema fonamental. discriminant i resultant. extensions de cossos extensions finites i algebra iques. adjuncio d'elements. teorema de l'element primitiu. cos de descomposicio. a la biblioteca xambo, s.; delgado, f.; fuertes, c. introduccion al algebra (2 vols). complutense, 1993. troba'l a la biblioteca complementaria artin, emil. la teoria termes lliures: AlgebraÀlgebra abstractaÀlgebra abstractaÀlgebra abstractatermes lliures: abstracta

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Àlgebra abstracta

Àlgebra abstractaÀlgebra abstractaÀlgebra abstractaÀlgebra abstractaÀlgebra abstractaÀlgebra abstracta

Curs: 2004-05

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Fonaments de la matemàtica

el llenguatge, amb els conjunts numerics, i amb elements d' algebra . i nombres racionals. descripcio constructiva dels nombres reals. numerabilitat. nombres complexos. elements d' algebra divisibilitat a l'anell dels enters. algorisme d'euclides. factoritzacio. congruencies amb nombres la biblioteca complementaria antoine, r.; camps, r.; moncasi, j. introduccio a l' algebra abstracta : amb elements de matematica discreta. bellaterra: universitat autonoma la biblioteca complementaria antoine, r.; camps, r.; moncasi, j. introduccio a l'algebra abstracta : amb elements de matematica discreta. bellaterra: universitat autonoma de

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Apunts : Algebra abstracta

: apuntsalgebra abstractaalgebra : apuntsabstracta

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Apunts