Cercador

Cercant per la paraula: Algebra abstracta

Àlgebra abstracta

Àlgebra abstractaÀlgebra abstractaÀlgebra abstractaque l'estudiant es familiaritzi amb les estructures basiques de l' algebra . el curs comenca amb l'estudi dels grups, que tindran simetrics. teorema fonamental. discriminant i resultant. extensions de cossos extensions finites i algebra iques. adjuncio d'elements. teorema de l'element primitiu. cos de descomposicio. a la biblioteca xambo, s.; delgado, f.; fuertes, c. introduccion al algebra (2 vols). complutense, 1993. troba'l a la biblioteca complementaria artin, emil. la teoria termes lliures: AlgebraÀlgebra abstractaÀlgebra abstractaÀlgebra abstractatermes lliures: abstracta

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Apunts : Algebra abstracta

: apuntsalgebra abstractaalgebra : apuntsabstracta

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Apunts