Cercador

Cercant per la paraula: Barcelona

Organització industrial

a. transparencias organizacion industrial: introduccion a la oi [en linia]. barcelona : upc. catedra de organizacion industrial, 2012 [consulta: 09/12/2013]. disponible

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Teoria de màquines

vibraciones. pedro. moliner, basica ramonbarcelona : el autor, 1980. isbn 8430025987 troba'l a la biblioteca cardona i vibraciones. pedro. moliner, basicaramonbarcelona : el autor, 1980. isbn 8430025987 troba'l a la bibliotecacardona i

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

a la biblioteca nutsch, w. manual de construccion: detalles de interiorismo. barcelona : gustavo gili, 2006. isbn 9788425220586 troba'l a la biblioteca kilmer, w. termes lliures: Barcelona

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

a la bibliotecanutsch, w. manual de construccion: detalles de interiorismo. barcelona : gustavo gili, 2006. isbn 9788425220586 troba'l a la bibliotecakilmer, w. termes lliures: Barcelona

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Urbanística IV

de cases. -heterogeneitat urbana: els teixits urbans d'amsterdam, new york, i barcelona . -prototipus d'arquitectura residencial i compromis urbanistic: blocs lineals, torres i edificis urbanas. cosas de manuel. basica sola-morales,barcelona : gustavo gili, 2008. isbn 978-84-252-2260-3 troba'l a la biblioteca la estructura

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES

basicabara temes, javier. circuits de microones amb linies de transmissio. barcelona : ed. upc, 1993. isbn 8476533381 troba'l a la bibliotecabara temes, basicabara temes, javier. circuits de microones amb linies de transmissio. barcelona : ed. upc, 1993. isbn 8476533381 troba'l a la bibliotecabara temes,

Curs: 2014-15

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Psicologia en atenció visual

paris, s.; hall, e. psicologia del desarrollo hoy. 6a ed. barcelona : mcgraw-hill/interamericana de espana, 1995-1996. isbn 8448102975 troba'l a la biblioteca leon,

Curs: 2012-13

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Urbanística II

la forma urbana: desde sus origenes a la revolucion industrial.. barcelona : gustavo gili, 1984. isbn 8425211816 troba'l a la biblioteca gravagnuolo, benedetto.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Teoria I

isbn 8486763851 troba'l a la biblioteca montaner, josep maria. sistemas arquitectonicos contemporaneos. barcelona : gustavo gili, 2008. isbn 9788425221903 troba'l a la biblioteca sola-morales, ignasi

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Models i eines de decisió

j.s. ; keeney r.l. ; raiffa h. decisiones inteligentes. 2a. barcelona : gestion 2000, 2007. isbn 8480887176 troba'l a la bibliotecabierman, harold j.s. ; keeney r.l. ; raiffa h. decisiones inteligentes. 2a. barcelona : gestion 2000, 2007. isbn 8480887176 troba'l a la bibliotecabierman, harold

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Dibuix I

energies a l'arquitectura: principis del control ambiental arquitectonic. 4a ed. barcelona : edicions upc, 2001. isbn 84-8301-418-1 troba'l a la biblioteca coch, helena;

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Automatització industrial

boixareu. marcombo programables. automatas y logicos controladores enrique. basica mandado,barcelona [etc.]:

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Bases per al projecte I

isbn 8420671339 troba'l a la biblioteca zevi, bruno. leer, escribir, hablar arquitectura. barcelona : apostrofe, 1999. isbn 8445501879 troba'l a la biblioteca complementaria "carl". askildsen, kjell.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Meteorologia i oceanografia nàutiques

cas de la primera mitjancant la sortida amb el ketch barcelona , la segona i la tercera tambe mitjacant l'avaluacio de sortida per part de tots els alumnes en el vaixell barcelona . addicionalment es suggereixen activitats per entregar al llarg del curs. amb 35% sortida curs de 30 activitats parcial examenbarcelona 5% examen final 30%. la reavaluacio es fara presentant-se a tota l'assignatura. jean-yves. meteorologia y estrategia : crucero y regata de altura. barcelona : juventud, 2006. isbn 9788426135049 troba'l a la biblioteca cuadrat, jose maria;

Curs: 2016-17

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Càlcul infinitesimal

al.]. funcions de diverses variables : curs basic. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2001. isbn 84-8301-413-0 troba'l a la biblioteca ayres, frank;

Curs: 2007-08

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Física I

gene. fisica para la ciencia y la tecnologia. 6a ed. barcelona [etc.]: reverte, 2010. isbn 9788429144284 troba'l a la biblioteca tipler, paul allen;

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Càlcul numèric

anton; benseny, antoni; delshams, amadeu. eines basiques de calcul numeric. barcelona : universitat autonoma de

Curs: 2013-14

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Química per a les ciències de la visió

isbn 0716743752 troba'l a la biblioteca torrent burgues, joan. cuestiones de quimica. barcelona : edicions upc, 1993. isbn 8476533314 troba'l a la biblioteca sales i

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Àlgebra i càlcul multivariable

para ingenieria : teoria, problemas resueltos y aplicaciones [en linia]. barcelona : edicions upc, 2008disponible a: . isbn 9788483017609 text complet dineen, s.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Centrals elèctriques i energies renovables

1. vol. electricas. centrales l. angel fernandez, basica orillebarcelona : upc, 1997. isbn 8489636508 troba'l a la biblioteca ramirez vazquez, j.;

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Control automàtic

a la biblioteca basanez, luis; caminal magrans, pere. control digital: problemas. barcelona : edicions upc, 1994. isbn 84-7653-441-8 troba'l a la biblioteca causi, o.,

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Models i eines de decisió

j.s. ; keeney r.l. ; raiffa h. decisiones inteligentes. 2a. barcelona : gestion 2000, 2007. isbn 8480887176 troba'l a la biblioteca bierman, harold

Curs: 2016-17

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Models i eines de decisió

j.s. ; keeney r.l. ; raiffa h. decisiones inteligentes. 2a. barcelona : gestion 2000, 2007. isbn 8480887176 troba'l a la bibliotecabierman, harold

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Gestió d'explotació d'edificis

espana. en mantenimiento basica elbarcelona : aem, 2005. troba'l a la biblioteca ingenieria de mantenimiento. madrid: aenor,

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

discreta. matematica l. norman basica biggs,barcelona : vicens-vives, 1994. isbn 8431633115 troba'l a la biblioteca chartrand, g.; lesniak-foster,

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Càlcul integral

integral. calcul l. j. martin, basica cerdabarcelona : edicions de la universitat de

Curs: 2013-14

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Física I

g. fisica para la ciencia y la tecnologia. 6a ed. barcelona [etc.]: reverte, 2010. isbn 9788429144284 troba'l a la biblioteca alonso, m.; finn,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Models i eines de decisió

j.s. ; keeney r.l. ; raiffa h. decisiones inteligentes. 2a. barcelona : gestion 2000, 2007. isbn 8480887176 troba'l a la bibliotecabierman, harold

Curs: 2016-17

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Construccions i càlcul d'estructures

2000. isbn 8400079809 troba'l a la biblioteca engel, h. sistemas de estructuras. barcelona : ed. gustavo gili, 2001. isbn 8425218004 troba'l a la biblioteca naves

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

r. companys ; a. corominas. sequenciacio d'unitats en context jit. barcelona : edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la bibliotecacompanys pascual, r. companys ; a. corominas. sequenciacio d'unitats en context jit. barcelona : edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la bibliotecacompanys pascual, r. companys ; a. corominas. sequenciacio d'unitats en context jit. barcelona : edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la bibliotecacompanys pascual,

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Cinemàtica i dinàmica de màquines

mecanismos. de analisis de problemas j. petrenas a.; basica napoles,barcelona : delta publicaciones, 2011. isbn 978-84-92954-18-6 troba'l a la biblioteca napoles alberro,

Curs: 2015-16

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistabarcelona : edicions de la universitat oberta de catalunya, 1997. isbn

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistabarcelona : edicions de la universitat oberta de catalunya, 1997. isbn

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Ciències de la terra

biblioteca historia natural dels paisos catalans (vol. 1, 2 i 3). barcelona : enciclopedia catalana, 1985. isbn 8485194527 troba'l a la biblioteca maresch, w.;

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Dibuix I

1992. isbn 968-887-364-0 troba'l a la biblioteca ching, frank. dibujo y proyecto. barcelona : gustavo gili, 1999. isbn 84-252-2081-5 troba'l a la biblioteca lloveras i

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

isbn 0070541280 troba'l a la bibliotecacomplementariaanderson, ian. introduccion a la combinatoria. barcelona : vicens vives, 1993. isbn 8431632801 troba'l a la bibliotecabiggs, norman

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Estadística

j.; garcia ciaurri, f. problemes d'estadistica amb aplicacio a l'enginyeria. barcelona : uoc, 2009. isbn 9788497887748 troba'l a la biblioteca spiegel, m. r.

Curs: 2016-17

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments de física

para la ciencia y la tecnologia (v. 1). 6a ed. barcelona : reverte, 2010. isbn 9788429144291 (vol. 1) troba'l a la biblioteca complementaria alonso,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Física

allen. fisica para la ciencia y la tecnologia. 5a ed. barcelona : reverte, 2005. isbn 8429144102 troba'l a la biblioteca kane, joseph w.

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Càlcul

telecomunicacio. de l'enginyeria a per matematics fonaments l. basicabarriere,barcelona : ed. upc, 2007. isbn 9788483019078 troba'l a la bibliotecabarriere, l.

Curs: 2009-10

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Estructures i construcció industrial

de resistencia de materiales y calculo de estructuras. 2ª ed. barcelona : escuela tecnica superior de ingenieros de caminos, canales y

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica en les telecomunicacions

ramon. circuits i dispositius electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2002. isbn 8483015749 troba'l a la biblioteca prat vinas,

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Òptica geomètrica i instrumental

geometrica. optica e. perez, j.; escofet, s.; m. basica millan,barcelona : ariel, 2004. isbn 8434480646 troba'l a la biblioteca escofet, j.; millan,

Curs: 2011-12

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Òptica I

geometrica. optica e. perez, j.; escofet, m.s.; basica millan,barcelona : ariel, 2004. isbn 84-344-8064-6 troba'l a la biblioteca escofet, j.; millan,

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Càlcul

telecomunicacio. de l'enginyeria a per matematics fonaments l. basica barriere,barcelona : ed. upc, 2007. isbn 9788483019078 troba'l a la biblioteca barriere, l.

Curs: 2014-15

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Circuits i sistemes electrònics I

[et al.]. circuits i dispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2002. isbn 8483015749 troba'l a la biblioteca senturia, s.d.;

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistabarcelona : edicions de la universitat oberta de catalunya, 1997. isbn

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistabarcelona : edicions de la universitat oberta de catalunya, 1997. isbn

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

isbn 0070541280 troba'l a la biblioteca complementaria anderson, ian. introduccion a la combinatoria. barcelona : vicens vives, 1993. isbn 8431632801 troba'l a la biblioteca biggs, norman

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Accessibilitat i innovació

conductor.. aenor, 2001. complementaria ¿amat, oriol. contabilidad y finanzas para no financieros. barcelona : ediciones gestion 2000, 2002. nueno, pedro. emprendiendo, el arte de

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basicabautistabarcelona : edicions de la universitat oberta de catalunya, 1997. isbn

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Organització industrial

d'estocs. gestio joaquin. valhondo, basica bautistabarcelona : edicions de la universitat oberta de catalunya, 1997. isbn

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Automatització industrial

sudria andreu, antoni; bergas jane, joan. automatitzacio industrial amb grafcet. barcelona : edicions upc, 2001. isbn 8483014998 troba'l a la biblioteca ponsa asensio,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

de la senal: una introduccion experimental [en linia]. 3a ed. barcelona : edicions upc, 1999 [consulta: 09/02/2009]. disponible a: . isbn

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Organització d'empreses

organizacion y gestion de la produccion en la empresa actual. barcelona : cpet, 1994. isbn 8460517152 troba'l a la bibliotecamiquel, s. introduccion

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Psicofísica i neurofisiologia de la visió

b.w.; paradiso, m.a. neurociencia: la exploracion del cerebro. 3ª ed. barcelona : wolters kluwer, 2008. isbn 9788496921092 troba'l a la biblioteca capilla, p.;

Curs: 2012-13

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Projectes VI

de d'arquitectura superior tecnica escola barcelona

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Mètodes numèrics

amadeu. eines basiques de calcul numeric: amb 87 problemes resolts. barcelona : universitat autonoma de

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Maniobra, codis i reglaments

de nautica de facultat barcelona

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Òptica II

g. fisica para la ciencia y la tecnologia. 5a ed. barcelona : reverte, 2005. isbn 84-291-4410-2 troba'l a la biblioteca hewitt, p.g. fisica

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Perifèrics avançats

de d'informatica facultat barcelona

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i components electrònics

y senales: introduccion a los circuitos lineales y de acoplamiento. barcelona : reverte, 2000. isbn 84-291-3458-1 troba'l a la biblioteca carlson, a. bruce.

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Legislació i gestió del medi ambient i del paisatge

de d'arquitectura superior tecnica escola barcelona

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Física I: fonaments de mecànica

fisica per a la ciencia i la tecnologia. 6ª ed. barcelona : reverte, 2011. isbn 9788429144321 troba'l a la bibliotecaalcaraz i sendra,

Curs: 2012-13

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

QUÍMICA ORGÀNICA

la bibliotecaege, seyhan n. quimica organica : estructura y reactividad. barcelona [etc.]: reverte, 1997. isbn 8429170650 troba'l a la bibliotecagorchs, r.; galan,

Curs: 2018-19

Centre: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipus: Curs

Polígonos de vivienda en la comarca de Barcelona (I): la formación metropolitana de Barcelona

de comarca la en vivienda de poligonosbarcelona (i): la formacion metropolitana de

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Barcelona hospitals

barcelona hospitalsdescripcio de les caracteristqiues de diferents hospitals de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Polígonos de vivienda en la comarca de Barcelona (I): la formación metropolitana de Barcelona

de comarca la en vivienda de poligonosbarcelona (i): la formacion metropolitana de

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

11 Notas de miradas locales (1)

visca / (1)¿protestar? locales miradas de notas 11barcelona y otros insultos / tipos divertidos /

Curs: 2009-10

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Barcelona hospitals

barcelona hospitalsdescripcio de les caracteristqiues de diferents hospitals de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Projectes IV

de d'arquitectura superior tecnica escola barcelona

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Los Ensanches menores en la región de Barcelona: la formación metropolitana de Barcelona II

de region la en menores ensanches losbarcelona : la formacion metropolitana de

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Polígonos de vivienda en la comarca de Barcelona (I): la formación metropolitana de Barcelona

de comarca la en vivienda de poligonosbarcelona (i): la formacion metropolitana de

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Matemàtiques I

biblioteca pelayo, i.m.; rubio, f. algebra lineal basica para ingenieria civil. barcelona : ed. upc, s.l., 2008. isbn 9788483019610 troba'l a la biblioteca complementaria gibergans,

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Instrumentació

basics. electronics instruments r. areny, basicapallasbarcelona : marcombo, 2008. isbn 84-267-1484-6 troba'l a la bibliotecapallas areny, r.

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes

de nautica de facultat barcelona

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Los Ensanches menores en la región de Barcelona: la formación metropolitana de Barcelona II

de region la en menores ensanches losbarcelona : la formacion metropolitana de

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Los Ensanches menores en la región de Barcelona: la formación metropolitana de Barcelona II

de region la en menores ensanches losbarcelona : la formacion metropolitana de

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Radiació i ones guiades

j. circuitos de microondas con lineas de transmision [en linia]. barcelona : edicions upc, 1994 [consulta: 03/02/2012]. disponible a: . isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Economia de l'empresa

industrial. organitzacio joan. sola, basica collbarcelona : edicions upc, 1999. isbn 8483012901 troba'l a la biblioteca perez gorostegui,

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Termodinàmica fonamental

maria del [et al]. termodinamica basica : ejercicios [en linia]. barcelona : edicions upc, 2006 [consulta: 12/09/2017]. disponible a: . isbn

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtiques per al disseny

geometria per a la informatica grafica i cad [en linia]. barcelona : edicions upc, 1999 [consulta: 06/11/2012]. disponible a: . isbn

Curs: 2014-15

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció

aridos reciclados : una guia para el diseno del material. barcelona : cimne, 2001. isbn 84-89925-80-1 troba'l a la biblioteca gomez soberon, j.

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Teoria de màquines i mecanismes

i foix, salvador. teoria de maquines [en linia]. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2008 [consulta: 04/12/2015]. disponible a: . isbn

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Gestió innovadora de processos i qualitat aplicada a la comunicació

de telecomunicacio de d'enginyeria superior tecnica escola barcelona

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Perspectives del mercat de les telecomunicacions

de d'edificacio superior politecnica escola barcelona

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Economia aplicada

de d'edificacio superior politecnica escola barcelona

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia òptica I

j. tecnologia optica: lentes oftalmicas, diseno y adaptacion [en linia]. barcelona : edicions upc, 2001 [consulta: 28/08/2007]. disponible a: . isbn

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica naval

a la biblioteca pallas areny, ramon. adquisicion y distribucion de senales. barcelona : marcombo, 1993. isbn 8426709184 troba'l a la biblioteca erickson, robert w.;

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Instrumentació

basics. electronics instruments r. areny, basicapallasbarcelona : marcombo, 2008. isbn 84-267-1484-6 troba'l a la bibliotecapallas areny, r.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes I

i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2002 [consulta: 10/09/2009]. disponible a: . isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Lògica i àlgebra

: amb elements de matematica discreta. bellaterra: universitat autonoma de barcelona , servei de publicacions, 2007. isbn 9788449025150 troba'l a la biblioteca barriere,

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Projectes de fi de carrera I

j. finanzas: diagnostico y planificacion a corto plazo. 6a ed. barcelona : hispano europea, 1997. isbn 8425508304 troba'l a la biblioteca la sociedad

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Meteorologia i oceanografia

de nautica de facultat barcelona

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Gestió de la qualitat, seguretat, medi ambient i sostenibilitat

ambient i tecnologia: guia ambiental de la upc [en linia]. barcelona : edicions upc, 1998disponible a: . isbn 8483012782 text complet masters, gilbert

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Instrumentació bàsica

biblioteca complementaria pallas areny, ramon. sensores y acondicionadores de senal. 2ª ed. barcelona : marcombo boixareu, 1994. isbn 8426709893 troba'l a la biblioteca pallas areny,

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Senyals i sistemes

i sistemes analogics: una introduccio practica [en linia]. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2002 [consulta: 17/03/2015]. disponible a: . isbn

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Física I: fonaments de mecànica

fisica per a la ciencia i la tecnologia. 6ª ed. barcelona : reverte, 2011. isbn 9788429144321 troba'l a la biblioteca alcaraz i sendra,

Curs: 2013-14

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtiques II

biblioteca fabregat, j.; ros, r.m. equacions diferencials ordinaries de primer ordre. barcelona : cpda-etseib, 1991. isbn 8476531117 troba'l a la biblioteca gerald, c.f.; wheatley,

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Fonts de documentació per al recolzament a l'elecció de sistemes constructius prefabricats en els projectes

de d'arquitectura superior tecnica escola barcelona

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits

y senales: introduccion a los circuitos lineales y de acoplamiento. barcelona : reverte, 2000. isbn 84-291-3458-1 troba'l a la biblioteca edminister, joseph a.;

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica analògica

al.]. circuitos y dispositivos electronicos: fundamentos de electronica. 6a ed. barcelona : ediciones upc, 1999. isbn 848301291x troba'l a la biblioteca malvino, albert

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Instrumentació

basics. electronics instruments r. areny, basicapallasbarcelona : marcombo, 2008. isbn 84-267-1484-6 troba'l a la bibliotecapallas areny, r.

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Instrumentació

basics. electronics instruments r. areny, basica pallasbarcelona : marcombo, 2008. isbn 84-267-1484-6 troba'l a la biblioteca pallas areny, r.

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

ambient i tecnologia: guia ambiental de la upc [en linia]. barcelona : edicions upc, 1998 [consulta: 25/05/2012]. disponible a: . isbn

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

[et al.]. circuits i dispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2002. isbn 8483015749 troba'l a la biblioteca thomas, r.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Comunicacions II

bean, m. [et al.]. comunicaciones ii: ejercicios resueltos [en linia]. barcelona : edicions virtuals upc, 2005 [consulta: 29/11/2011]. disponible a: .

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Òptica visual

a la bibliotecacomplementariapujol i ramo, jaume. optica fisiologica : problemas. barcelona : edicions upc, 1995. isbn 8476535589 troba'l a la bibliotecatunnacliffe, alan

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Instalaciones de captación solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria: aplicación en Barcelona. Ciudad de la ordenanza Municipal sobre captación solar térmica: perspectivas

termica para la produccion de agua caliente sanitaria: aplicacion en barcelona . ciudad de la ordenanza municipal sobre captacion solar termica:

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Treballs d'estudiants

Matemàtiques per a l'enginyeria

calculus : calculo de una y varias variables. 4a ed. barcelona : reverte, 2002. isbn 84-291-5156-7 troba'l a la biblioteca

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Dispositius electrònics i fotònics I

j. dispositius electronics i fotonics: fonaments [en linia]. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2006 [consulta: 29/11/2011]. disponible a: . isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Òptica visual

la biblioteca pujol, j.; capilla, p. optica fisiologica: problemas [en linia]. barcelona : edicions upc, 1995 [consulta: 10/05/2013]. disponible a: . isbn

Curs: 2014-15

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Sistemes electrònics

senales : introduccion a los circuitos lineales y de acoplamiento. barcelona [etc.]: reverte, 1991. isbn 8429134581 troba'l a la biblioteca madhu, swaminathan; unnikrishnan,

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Electrònica avançada del vaixell

a la biblioteca pallas areny, ramon. adquisicion y distribucion de senales. barcelona : marcombo, 1993. isbn 8426709184 troba'l a la biblioteca

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Electricitat i electrònica navals

electricos : introduccion al analisis y diseno. 3a ed. mexico. barcelona : marcombo; alfaomega, 2000. isbn 970-15-0517-4 troba'l a la biblioteca edminister, j.a.;

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

r. companys ; a. corominas. sequenciacio d'unitats en context jit. barcelona : edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la biblioteca companys pascual,

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Senyals i sistemes II

de la senal: una introduccion experimental [en linia]. 3a ed. barcelona : edicions upc, 1999 [consulta: 15/02/2012]. disponible a: . isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Línia Barcelona-Vallès. Diagnòstic de situació - Oriol Juncadella

liniabarcelona -valles. diagnostic de situacio - oriol juncadella

Curs: 2012-13

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Tipus: Treballs d'estudiants

Construcció industrialitzada i innovació

e innovacion en la empresa [en linia]. 2ª ed. ampl. barcelona : edicions upc, 2003 [consulta: 05/05/2015]. disponible a: . isbn

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Probabilitat i estadística

9789681859152 troba'l a la biblioteca forcada, santiago. elements d'estadistica [en linia]. 1a. barcelona : edicions upc, 2007 [consulta: 27/05/2011]. disponible a: . isbn

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

La urbanización marginal (II): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (ii): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Fonaments matemàtics

la biblioteca estela carbonell, m. rosa. fonaments de calcul. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2005. isbn 8483018357 troba'l a la biblioteca kreyszig, erwin.

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

La urbanización marginal (III): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (iii): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Una Medida de accesibilidad: aplicación a la comarca de Barcelona

de comarca la a aplicacion accesibilidad: de medida unabarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La Urbanización marginal (I): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (i): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (III): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (iii): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (II): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (ii): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (II): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (ii): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La Urbanización marginal (I): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (i): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Una Medida de accesibilidad: aplicación a la comarca de Barcelona

de comarca la a aplicacion accesibilidad: de medida unabarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La Urbanización marginal (I): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (i): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (III): la formación metropolitana de Barcelona

de metropolitana formacion la (iii): marginal urbanizacion labarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Una Medida de accesibilidad: aplicación a la comarca de Barcelona

de comarca la a aplicacion accesibilidad: de medida unabarcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La Plaça Reial de Barcelona : de la utilidad y ornato público a la reforma urbana

de reial placa labarcelona : de la utilidad y ornato publico a la reforma

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Palau Sant Jordi de Barcelona

de jordi sant palaubarcelona

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Treballs d'estudiants

Empresa

la biblioteca crainer, stuart. los 50 mejores libros de gestion empresarial. barcelona : deusto, cop. 2005. isbn 8423422801 troba'l a la biblioteca

Curs: 2010-11

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

biblioteca marsal amenos, f. calculos basicos en el proceso de hilatura. barcelona : edicions upc, 1993. isbn 84-600-8775-1 troba'l a la biblioteca marsal amenos,

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Física 1

a la ciencia i la tecnologia, vol. i. 6a ed. barcelona : reverte, 2010. isbn 978-84-291-4432-1 troba'l a la biblioteca burbano, s.; burbano,

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Àlgebra abstracta

: con un suplemento sobre aplicaciones de arthur n. milgram. barcelona : vicens-vives, 1970. troba'l a la biblioteca cohn, p.m. algebra. (3 vols).

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

cristal·lografica i dielectrica de materials desordenats lloc: laboratori del gcm a barcelona (etseib) responsable: maria del barrio 2. caracteritzacio superficial i mecanica de materials lloc:

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

i dielectrica de materials desordenatslloc: laboratori del gcm a barcelona (etseib) responsable: maria del barrio2. caracteritzacio superficial i mecanica de materialslloc:

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtiques de la telecomunicació

cpet, notes de classe. complementaria levinson, n.; redheffer, r.m. curso de variable compleja. barcelona [etc.]: reverte, 1990. isbn 8429150935 troba'l a la biblioteca brown, j.w.; churchill,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Física

g. fisica para la ciencia y la tecnologia. 6a ed. barcelona : reverte, 2010. isbn 9788429144284 troba'l a la biblioteca alonso, m.; finn,

Curs: 2015-16

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

zuloaga izaguirre / armando astarloa cuellar. sistemas de procesamiento digital. barcelona : delta publicaciones, 2008. isbn 9788492453030 troba'l a la biblioteca hayes, john

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

MECÀNICA FONAMENTAL

isbn 9788483019245 troba'l a la bibliotecajaen, xavier. mecanica per a l'enginyeria. barcelona : edicions upc, 2007. isbn 9788483019245 troba'l a la bibliotecaserway, raymond

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

ENGINYERIA D'RF

javier. circuits de microones amb linies de transmissio [en linia]. barcelona : edicions upc, 1993disponible a: . isbn 8476533381 text completpozar, david

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Enginyeria de minerals

la biblioteca levenspiel, o. flujo de fluidos e intercambio de calor. barcelona : reverte, 1993. isbn 8429179682 troba'l a la biblioteca complementaria drelich, j., ed.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

i dielectrica de materials desordenatslloc: laboratori del gcm a barcelona (etseib) responsable: maria del barrio2. caracteritzacio superficial i mecanica de materialslloc:

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Fenòmens del transport

fundamentos de transporte de materia, energia y cantidad de movimiento. barcelona : reverte, 1982. isbn 8429170502 troba'l a la biblioteca brodkey, robert s;

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipus: Curs

Fonaments de la matemàtica

: amb elements de matematica discreta. bellaterra: universitat autonoma de barcelona , 2007. isbn 9788449025150 troba'l a la biblioteca courant, r. ¿que son

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Disseny d'excavacions de superfície

con especial consideracion de las minas de carbon. 2ª ed. barcelona : labor, 1965. troba'l a la biblioteca

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

i dielectrica de materials desordenatslloc: laboratori del gcm a barcelona (etseib) responsable: maria del barrio2. caracteritzacio superficial i mecanica de materialslloc:

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Projectes d'enginyeria física 2

cristal·lografica i dielectrica de materials desordenats lloc: laboratori del gcm a barcelona (etseib) responsable: maria del barrio 2. caracteritzacio superficial i mecanica de materials lloc:

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Mètodes numèrics

eines basiques de calcul numeric : amb 87 problemes resolts. barcelona : manuals u.a.b, 1994. isbn 84-7929-231-8 troba'l a la biblioteca kincaid, david;

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

al.]. circuitos y dispositivos electronicos: fundamentos de electronica. 6ª ed. barcelona : edicions upc, 1999. isbn 848301291x troba'l a la bibliotecafloyd, thomas

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Economia de l'empresa

industrial. organitzacio joan. sola, basica collbarcelona : edicions upc, 1999. isbn 8483012901 troba'l a la biblioteca perez gorostegui,

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Òptica fisiològica I

biblioteca pujol j.; capilla p. problemas de optica fisiologica [en linia]. barcelona : ediciones upc, 1995 [consulta: 28/08/2007]. disponible a: . isbn

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Matemàtiques de la telecomunicació

la biblioteca burillo, j.; miralles, a.; serra, o. probabilitat i estadistica. barcelona : edicions upc, 2003. isbn 8483016869 troba'l a la biblioteca complementaria spiegel, murray

Curs: 2010-11

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Disfuncions de la visió binocular

basica borras garcia, m.r. [et al.]. vision binocular: diagnostico y tratamiento. barcelona : edicions upc, 1996. isbn 848301159x troba'l a la biblioteca amos, john

Curs: 2014-15

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Processos d'aprestos i acabats

sanchez, jose. fundamentos y tecnologia del blanqueo de materias textiles. barcelona : universitat politecnica de catalunya, 1997. isbn 8460565262 troba'l a la

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

al.]. circuitos y dispositivos electronicos: fundamentos de electronica. 6ª ed. barcelona : edicions upc, 1999. isbn 848301291x troba'l a la biblioteca floyd, thomas

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

r. companys ; a. corominas. sequenciacio d'unitats en context jit. barcelona : edicions upc, 1995. isbn 8476534973 troba'l a la bibliotecacompanys pascual,

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Microones

j. circuits de microones amb linies de transmissio [en linia]. barcelona : edicions upc, 1993 [consulta: 16/01/2012]. disponible a: . isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Transmissió de dades

comunicacion digital: teoria matematica de la informacion, codificacion algebraica, criptologia. barcelona : masson, 1991. isbn 8431105763 troba'l a la biblioteca schneier, b. applied

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Mètodes numèrics

eines basiques de calcul numeric : amb 87 problemes resolts. barcelona : manuals uab, 1994. isbn 84-7929-231-8 troba'l a la biblioteca kincaid, david;

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Modelització i control de sistemes biomèdics

r.; manrubia, s. c. orden y caos en sistemas complejos. barcelona : edicions upc, 2001. isbn 8483014912 troba'l a la biblioteca ieee transactions

Curs: 2013-14

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Àlgebra

glaude, denis. algebra de boole: teoria, metodos de calculo, aplicaciones. barcelona : vicens vives, 1993. isbn 84-316-3294-1 troba'l a la biblioteca nakos, g.

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Construcció industrialitzada i innovació

e innovacion en la empresa [en linia]. 2ª ed. ampl. barcelona : edicions upc, 2003 [consulta: 05/07/2012]. disponible a: . isbn

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Habilitats directives

manual de supuestos practicos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. barcelona [etc.] : granica, 2002. robert kreitner, angelo kinicki. comportamiento de las

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Filtres electrònics analògics i digitals

senyals i sistemes analogics : una introduccio practica. 2a ed. barcelona : edicions upc, 2002. isbn 84-8301-610-9 troba'l a la biblioteca proakis, john

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Laboratori de química I

trias pairo. geometria per a la informatica grafica i cad. barcelona : edicions upc, 1999. complementaria wentworth, r.a.d.. experiments in general chemistry. houghton

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Àlgebra lineal

algebra lineal i geometria. 4a ed. bellaterra: universitat autonoma de barcelona . servei de publicacions, 2000. isbn 847488943x troba'l a la biblioteca meyer,

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Antenes

ed. 2a linia]. [en antenas al.]. [et a. basica cardama,barcelona : edicions upc, 2002 [consulta: 18/11/2011]. disponible a: . isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs