Cercador

Cercant per la paraula: Composició

Composició I

Composició Iarquitectonica. coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonics. coneixement adequat de la historia general de

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Tipus: Curs

Composició I

Composició Iarquitectonica.coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonics.coneixement adequat de la historia general de

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Tipus: Curs

Composició I

Composició Iarquitectonica.coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonics.coneixement adequat de la historia general de

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Tipus: Curs

Composició I

Composició Iarquitectonica.coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonics.coneixement adequat de la historia general de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Tipus: Curs

Elements de composició paisatgística

Elements de composició paisatgística

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Estètica i composició

Estètica i composició

Curs: 1962-63

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Dibuix I

termes lliures: Composició

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Composició I

Composició I

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Tipus: Curs

Composició II

Composició II

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Urbanística IV

la proposta -dotar de les tecniques basiques de tracat i composicio urbana. tambe entendre la seva evolucio en el temps. -que (t) coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonics coneixement adequat de la historia general de on l'habitatge te un paper preeminent. la configuracio morfologica (estructura, composicio i ordenacio) d'un petit fragment residencial, per tant la seva

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Òptica fisiològica II

critica de fusio cromatica. tema 14: sensibilitat al contrast espacial 14.1 des composicio d'un objecte en frequencies espacials 14.2 la funcio de transferencia de

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Matemàtiques de la telecomunicació

habituals i la transformada inversa de funcions racionals per des composicio en fraccions simples. aplicar la transformada de laplace al problema laplace repas de nombres complexos. teorema fonamental de l'algebra i des composicio de polinomis. transformada de laplace. definicio. propietats. antitransformada de funcions racionals.

Curs: 2010-11

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Teoria de màquines

espacials. 2 - estatica de mecanismes 2.1 reduccio de forces per des composicio grafica. 3 - dinamica de mecanismes 3.1 el teorema de la energia. 3.2 espacials.2 - estatica de mecanismes2.1 reduccio de forces per des composicio grafica.3 - dinamica de mecanismes3.1 el teorema de la energia. 3.2

Curs: 2017-18

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Cinemàtica i dinàmica de màquines

geometria del moviment. tema 1. geometria del moviment dels mecanismes. tema 2: composicio de moviment en els mecanismes. tema 2.

Curs: 2015-16

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Càlcul infinitesimal

basiques: integracio per parts i canvi de variables.funcions racionals: des composicio en fraccions simples.primitives de certes combinacions de funcions trigonometriques.calcul d'arees:

Curs: 2007-08

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Teoria de grafs

menger. aparellaments independencia i recobriments. aparellaments en grafs bipartits. teorema de tutte. factors i des composicio ns factors. factoritzacions. des

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Fluxos en xarxes

modelitzacio. aplicacions. condicions d'optimalitat. relaxacio lagrangiana. aplicacio de la des composicio de dantzig. particionament primal. problemes de fluxos no lineals. definicio, i hipotesis

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Laboratori de química I

usuals d'un laboratori quimic. continguts 1material/reactius/perillositat/residus 2proces de dissolucio3proces d'adsorcio 4reaccions de des composicio 5reacions d'oxidacio-reduccio6reaccions acid-base 7reaccions de precipitacio i complexacio 8full de resultats 9questions activitats,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Accessibilitat i innovació

constitucio. contingut: 6.1 disseny organitzatiu 6.2 formes juridiques i gestio juridica i fiscal 6.3 composicio de la societat i tramits administratius modul d'innovacio - tema 7

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Estructures i construcció industrial

construccion c) normativas tema c-03. urbanismo a) ordenacion del territorio b) normativas urbanisticas tema c-04. composicio n estructural de un edificio a) morfologia del edificio: tipo de

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i components electrònics

de transferencia en r.p.s. 6.2. definicio de la variable s 6.3. des composicio de h(s) en termes de primer i segon graus 6.4. representacio

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Ciències de la terra

agroclimatiques efecte del clima i del temps en la produccio agraria. composicio i estructura de l'atmosfera. radiacio solar i terrestre i balanc energetic.

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Composició i color

composicio i color1r bloc. 2005-2006. q1 i q2

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Altres

Urbanística II

(t) coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonics coneixement adequat de la historia general de

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments matemàtics

formula d'euler. 3 zeros de polinomis. teorema fonamental de l'algebra. 4 des composicio de polinomis en els reals i en els complexos. 2. espais

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Àlgebra abstracta

algebraiques. adjuncio d'elements. teorema de l'element primitiu. cos de des composicio . clausura algebrica. extensions normals. separabilitat. teoria de galois grup de galois.

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Mechanism Design

mecanismes. des composicio grafica de forces. 1.4 dinamica de mecanismes.

Curs: 2016-17

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

EXPERIMENTACIÓ EN POLÍMERS

- coneixer la relacio entre les propietats dels polimers ( composicio quimica, pes molecular i estructura) i les seves aplicacions.

Curs: 2018-19

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Química per a les ciències de la visió

l'estructura, propietats i reactivitat dels compostos organics. 2. coneixer la composicio i la estructura de les molecules que formen els essers

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Materials per al disseny de productes tèxtils

durant el curs haura de donar el resultat sobre la composicio qualitativa de la mescla examen final (opcional) prova alternativa aplicable als alumnes

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Teoria I

urbanes coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonics coneixement adequat de les tradicions arquitectoniques, urbanistiques

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Meteorologia i oceanografia nàutiques

d'atmosfera, contaminants definicio gasos principals continguts. i classificacio l'atmosfera, 1:composicio i classificacio. principals gasos contaminants. 2: les variables meteorologiques descripcio de les

Curs: 2016-17

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Matemàtiques II

per constant, per "parts", per "canvi de variable", per des composicio . 1.2. integrals (integrals definides) simples propies: definicio, metodes efectius de

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs