Cercador

Cercant per la paraula: Dibuix Arquitectònic

Dibuix I

Dibuix Ientendre l'arquitectura i el seu entorn. · coneixer l'us del dibuix manual com a eina d'analisi de l'arquitectura. · aconseguir l'habilitat dels objectes i dominar la proporcio i les tecniques del dibuix , incloses les informatiques (t). coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura al mon de la plastica, la cultura i l'arquitectura · el dibuix de l'espai amb sistemes de representacio per projeccio. criteris d' 84-252-2081-5 troba'l a la biblioteca lloveras i montserrat, joaquim et al.. el dibuix d'intervencio 2003-2007 [en linia]. barcelona: departament d'expressio grafica arquitectonica, upc, termes lliures: Dibuixtecniques grafiques per poder realitzar presa de dades dels espais arquitectonic s i urbans. · utilitzar i dominar els instruments grafics factor que pot influir en la qualitat de la concepcio arquitectonic a. criteris basics · croquis d'elements de mobiliari de qualitat · croquis d'espais arquitectonic s amb simplicitat de formes · croquis d'espais la utilitzacio de les eines i els instruments de representacio arquitectonic a. per aixo, i d'acord amb l'assignatura bases per al dibujo del manual frank. basica ching,arquitectonic o. 3a ed. rev. mexico d.f: gustavo gili, 1992. isbn termes lliures: Arquitectònic

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Dibuix I

Dibuix Ibasica serra, rafael. les energies a l'arquitectura: principis del control ambiental arquitectonic . 4a ed. barcelona: edicions upc, 2001. isbn 84-8301-418-1 troba'l a

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Bases per al projecte I

dels objectes i dominar la proporcio i les tecniques del dibuix , incloses les informatiques (t). que els estudiants sapiguen aplicar els processos d'avaluacio eines comunes · sistema diedric, maqueta, perspectiva i croquis eines especifiques · dibuix a ma alcada, axonometria, representacio del moviment, planol topografic, construccio de amb coordinaciodibuix i el curs s'expressara i desenvolupara mitjancant la utilitzacio de les comprensio de l'espai · iniciar l'us dels instruments de projectacio arquitectonic a · fomentar l'aprenentatge interactiu, autonom i diversificat, fent referencia conceptesarquitectonic s generics · mesura: mesura, proporcio i escala · dimensionalitat: l'experiencia de la utilitzacio de les eines i els instruments de representacio arquitectonic a. per aixo, i d'acord amb l'assignatura dibuix i, el entre interior y exterior". zumthor, peter. peter zumthor: atmosferas: entornos arquitectonic os, las cosas a mi. barcelona: gustavo gili, 2006. p.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Urbanística II

d'informacio: fotoplans, googleearth, planols, dades socioeconomiques, guies ... · el dibuix de la ciutat com representacio i sintesi de la forma dels objectes i dominar la proporcio i les tecniques de dibuix , incloses les informatiques (t) coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ciutat del s. xx 10. la urbanitzacio o ciutat discontinua exercicis 1. el dibuix de la ciutat 2. el reconeixement de les formes de creixement 3. teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonic s coneixement adequat de la historia general de l'arquitectura coneixement adequat dels

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Dibuix III

dibuix iiipart 1.- comprensio del model arquitectonic com a fet tridimensional.part model del comprensio 1.- iiipart dibuixarquitectonic com a fet tridimensional.part 2.- la reflexio sobre el model,

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Urbanística IV

projectacio urbana -coneixement dels instruments adequats per la projectacio ( dibuix os i maquetes, croquis, planols, models) i representacio grafica. -realitzar dels objectes i dominar la proporcio i les tecniques de dibuix , incloses les informatiques (t) coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura teories generals de la forma, la composicio i els tipus arquitectonic s coneixement adequat de la historia general de l'arquitectura coneixement adequat dels

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs