Cercador

Cercant per la paraula: Fibres llargues

Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

sobre friccio dels fils. tema 2: sistemes de filatura de les fibres curtes 2.1. calculs basics en filatura. 2.2. estudi tecnic dels principals sistemes de massa   vellositat i friccio dels fils   calculs basics de filatura   obertura de fibres   manuars, open-end i sistemes de filatura no convencionals   metxeres i continues basics de filatura . cinquena avaluacio: proces de filatura de les fibres curtes. . sisena avaluacio: proces de filatura de les termes lliures: Fibresde fibres curtes. tema 3: sistemes de filatura de les fibres llargues 3.1. estudi tecnic dels principals sistemes de filatura de les filatura no convencionals   calcul d'un proces integral de filatura de fibres llargues i gestio de la seva produccio i qualitat   tecnologia de la fibres curtes. . sisena avaluacio: proces de filatura de les fibres llargues . . setena avaluacio: estructures laminars no teixides. . vuitena avaluacio: projecte termes lliures: llargues

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Filats, filaments i teles no teixides

les seleccionar per l'estudiant en capacitat la desenvolupar oag1.-fibres , els filats, filaments i estructures no teixides mes adients compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles. metmf_capacitat per desenvolupar noves fibres o fils aixi com estructures teixides i no teixides en tema 1: innovacions en filats i filaments 1.1. nous filats de fibres naturals modificades per aconseguir efectes especifics i un mes gran crc press, 2003. isbn 9781566768214 troba'l a la biblioteca tao, xiaoming. smart fibres , fabrics and clothing. cambridge: woodhead publishing ltd, 2001. isbn termes lliures: Fibresprocessos de filatura de fibres curtes i de les fibres llargues .- estudi tecnic-economic comparatiu dels dife- rents processos de filatura termes lliures: llargues

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs