Cercador

Cercant per la paraula: Filatura

Materials per al disseny de productes tèxtils

relacio amb el disseny. 4.1. reaccions de polimeritzacio i procediments de filatura de les fibres quimiques. 4.2. relacio entre l'estructura i les propietats

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs