Cercador

Cercant per la paraula: Fils

Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

dels caracteritzacio 1: temafils 1.1. numeracio dels i metxes cintes, de assignatura   numeracio l' de presentaciofils   consolidacio dels pel calendari oficial de la escola. · tercera avaluacio: parametria de fils . . quarta avaluacio: calculs basics de filatura . cinquena avaluacio: proces termes lliures: Fils

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Filats, filaments i teles no teixides

en cuenta los recursos disponibles. metmf_capacitat per desenvolupar noves fibres o fils aixi com estructures teixides i no teixides en funcio de a tractar, passarem a l'estudi de casos practics de nous fils , filats i estructures no teixides desenvolupades recentment, fent una per aconseguir efectes especifics i un mes gran valor afegit: nous fils de bambu i soja amb les seves barreges amb coto, termes lliures: Fils

Curs: 2017-18

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Fenòmens del transport

dimensionals. transport molecular en estat estacionari transport de quantitat de moviment: per fils de velocitat. transport d' energia calorifica: per

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipus: Curs

Fenòmens de transport

dimensionals. -transport molecular en estat estacionari transport de quantitat de moviment: per fils de velocitat. transport d' energia calorifica: per

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Química per a les ciències de la visió

naturalesa de les reaccions organiques. intermedis de reaccio - reactius nucleo fils i electro

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Química orgànica

isomeria. ruptura homolitica i heterolitica. efecte inductiu i mesomer. nucleo fils i electro

Curs: 2018-19

Centre: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipus: Curs

Interconnexió de xarxes

de las trames mac. caracteristiques en full duplex. xarxes d'area local sense fils - introduccio caracteristiques d'una xarxa d'area local sense

Curs: 2015-16

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Dimensionat automàtic de perfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de fàbrica segons el CTE

per de automatic dimensionatfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de fabrica

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Programari

Dimensionat automàtic de perfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de fàbrica segons el CTE

per de automatic dimensionatfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de fabrica

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Programari

Economia de l'empresa

per la seva gestio. continguts anal.lisi dels llocs de treball anal.lisi dels per fils professionals politiques de fluje politiques de compensacio politiques del coneixament comentaris -la nueva direccion de

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Càlcul

casos, es posa a disposicio de l'alumnat dels diversos per fils material mes especific que s'adapti a les seves necessitats. d'altra

Curs: 2009-10

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Teoria de màquines i mecanismes

i trajectories. 4 engranatges i trens d'engranatges rodes dentades. condicio d'engranament. per fils conjugats. perfil d'evolvent i perfil cicloidal. linia d'engranament i angle

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Teoria I

ampli arc temporal, dins el qual es van tracant els fils argumentals mes significatius del pensament de la arquitecura i de

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Economia de l'empresa

per la seva gestio. continguts anal.lisi dels llocs de treball anal.lisi dels per fils professionals politiques de fluje politiques de compensacio politiques del coneixament comentaris -la nueva direccion de

Curs: 2008-09

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs