Cercador

Cercant per la paraula: Fils

Dimensionat automàtic de perfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de fàbrica segons el CTE

per de automatic dimensionatfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de fabrica

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Programari

Dimensionat automàtic de perfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de fàbrica segons el CTE

per de automatic dimensionatfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de fabrica

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Programari