Cercador

Cercant per la paraula: Matemàtica

Fonaments de la matemàtica

Fonaments de la matemàticaadquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els & hall/crc, 2002. isbn 1584883030 troba'l a la biblioteca rosen, kenneth h. matematica discreta y sus aplicaciones. 5a ed. madrid: mcgraw-hill, 2004. isbn termes lliures: Matemàtica

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Història de la matemàtica

Història de la matemàticaadquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els -lamatematica a l'antiguitatles tauletes cuneiformes. els papirs egipcis. el papir rhind. la claredat de les explicacions i el grau de comprensio matematica de l'activitat. 50% a partir

Curs: 2013-14

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Història de la matemàtica

Història de la matemàticaadquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els -lamatematica a l'antiguitat les tauletes cuneiformes. els papirs egipcis. el papir rhind. la claredat de les explicacions i el grau de comprensio matematica de l'activitat. 50% a partir de la ressenya d'un article, llibre

Curs: 2015-16

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

Matemàtica discretal'assignatura es familiaritzar l'estudiant amb les estructures basiques de la matematica discreta, la seva manipulacio i la seva interrelacio. mes concretament: adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els l. norman basica biggs,matematica discreta. barcelona: vicens-vives, 1994. isbn 8431633115 troba'l a la biblioteca chartrand, g.;

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

Matemàtica discretacapacitat per a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta, logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio inducciomatematica 1.1 conjunt dels nombres naturals. propietats de bona ordenacio i p. ralph basica grimaldi,matematica s discreta y combinatoria : una introduccion con aplicaciones. 3a

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Matemàtica discreta

Matemàtica discretacapacitat per a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta, logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio inducciomatematica 1.1 conjunt dels nombres naturals. propietats de bona ordenacio i p. ralph basicagrimaldi,matematica s discreta y combinatoria : una introduccion con aplicaciones. 3a

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Càlcul infinitesimal

de rellevants conceptes descriure de capacitatmatematica aplicada (funcions, derivades, integrals, nombres complexos, algebra lineal, calcul vectorial, grafica d'una funcio.problemes d'extrems condicionats. activitats, coneixements, habilitats, aptituds utilitzar la notacio matematica relacionada amb funcions d'una variable: intervals, conjunts, pertinenca, etc.distingir els sanchez, angeles; garrido abia, raquel; tolmos rodriguez-pinero, piedad. nociones de matematica s para el acceso al estudio de las ciencias sociales.

Curs: 2007-08

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Teoria de grafs

del que avui dia es coneix amb el nom de matematica discreta. la teoria de grafs te els origens a comencaments oxford univ. press, 1998. troba'l a la biblioteca comellas, f., et al.. matematica discreta. edicions upc, 2001. troba'l a la biblioteca complementaria beineke, l.w.; wilson, r.j..

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Àlgebra lineal numèrica

metodes numerics per a la resolucio de problemes de la matematica , la fisica i l'enginyeria - entendre la necessitat d'assegurar adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els a la biblioteca kincaid, d.; cheney, w. analisis numerico : las matematica s del calculo cientifico. addison-wesley iberoamericana, 1994. isbn 0201601303 troba'l a

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Mètodes numèrics per a EDO

adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els d'astrodinamica o de mecanica celest o tambe models de la biologia matematica . en aquest treball caldra fer una minima analisi del problema,

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Lògica i àlgebra

capacitat per a comprendre i dominar els conceptes basics de matematica discreta, logica, algoritmica i complexitat computacional, i la seva aplicacio moncasi, jaume. introduccio a l'algebra abstracta : amb elements de matematica discreta. bellaterra: universitat autonoma de barcelona, servei de publicacions, 2007.

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Física

les ones mecaniques unidimensionals: generacio, propagacio, canvis de medi, descripcio matematica , superposicio, energia i intensitat. generalitzar aquests conceptes al cas huygens. reflexio, refraccio i difraccio. 6. efecte doppler.) 4. electromagnetisme. 14. introduccio matematica (1. camps escalars i camps vectorials. 2. flux d'un camp

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Geometria diferencial

adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els

Curs: 2013-14

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Càlcul integral

adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els

Curs: 2013-14

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Àlgebra lineal

adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els

Curs: 2012-13

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Investigació operativa determinista

dels problemes d'optimitzacio. formulacio de problemes d'optimitzacio. tecniques de programacio matematica . formulacio de problemes de pl. resolucio de problemes de d'una part teorica, amb formulari oficial, sobre optimitzacio i modelitzacio matematica , i una part practica, amb llibres i apunts, realitzada

Curs: 2009-10

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Matemàtiques I

educacion, 2008. isbn 9788483224809 troba'l a la biblioteca haeussler, e.f.; paul, r.s. matematica s para administracion, economia, ciencias sociales y de la vida.

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Càlcul numèric

adquirir la capacitat d'enunciar propietats en diversos camps de la matematica , de construir argumentacions, d'elaborar calculs i de transmetre els

Curs: 2013-14

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Àlgebra i càlcul multivariable

la biblioteca zill, d. g.; wright, w. s.; cullen, m. r. matematica s avanzadas para ingenieria. 4ª ed. mexico [etc.]: mcgraw-hill, cop.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Planificación mediante programación matemática II

programacion mediante planificacionmatematica iiplanificacion pm ii : (1) plan. concepto y tipologia ·

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Planificación mediante programación matemática III

programacion mediante planificacionmatematica iiiplanificacion pm iii : (1) plan. concepto y tipologia ·

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Planificación mediante programación matemática I

programacion mediante planificacionmatematica i

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Pràctiques Matemàtica Discreta

practiquesmatematica discreta

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Pràctiques

Portada. Matemáticas para ingeniería mecánica

portada.matematica s para ingenieria mecanica

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Apunts

Els càlculs de matemàtica financera referits a l’interès. Els coeficients financers

de calculs elsmatematica financera referits a l’interes. els coeficients financers

Curs: 2010-11

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 2: Planificación mediante programación matemática I

programacion mediante planificacion 2: temamatematica i(1) plan. concepto y tipologia · (2) planificacion. proceso ·

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 3: Planificación mediante programación matemática II

programacion mediante planificacion 3: temamatematica ii(1) plan. concepto y tipologia · (2) planificacion. proceso ·

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Diseño y evaluación de aplicativo multimedia en robótica

una ciencia multidisciplinar que integra diversas areas de conocimiento ( matematica s, fisica, automatica e ingenieria) asi como la colaboracion entre

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Aplicación del aprendizaje basado en proyectos en robótica

ciencia multidisciplinar que integra diversas areas de conocimiento (por ejemplo matematica s, fisica) y facilita la colaboracion entre profesores de diversos

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Apunts

Fonaments de la matemàtica: Resums, exercicis i problemes.

la de fonamentsmatematica : resums, exercicis i problemes.

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Exercicis/Problemes

Apunts de Matemàtica Discreta

de apuntsmatematica discreta

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Apunts

Mètodes numèrics

la biblioteca kincaid, david; cheney, e. ward. analisis numerico : las matematica s del calculo cientifico. argentina: addison-wesley iber, 1994. isbn 0-201-60130-3 troba'l

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Tema 4: Planificación mediante programación matemática III

programacion mediante planificacion 4: temamatematica iii(1) plan. concepto y tipologia · (2) planificacion. proceso ·

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Matemàtiques de la telecomunicació

w. basica kaplan,matematica s avanzadas para estudiantes de ingenieria. mexico [etc.]: addison-wesley iberoamericana,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Transmissió de dades

8477335583 troba'l a la biblioteca rifa, j.; huguet, l. comunicacion digital: teoria matematica de la informacion, codificacion algebraica, criptologia. barcelona: masson, 1991. isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments matemàtics

barcelona: edicions upc, 2005. isbn 8483018357 troba'l a la biblioteca kreyszig, erwin. matematica s avanzadas para ingenieria. 3a ed. mexico, d.f. [etc.]: limusa,

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Matemàtiques II

isbn 9687529210 troba'l a la biblioteca complementaria gibergans, j.; pujol, g.; buenestado, p. matematica s para la ingenieria con maple. barcelona: ed. upc, 2008.

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs

Estadística

a la biblioteca pozo montero, f. [et al.]. probabilitat i estadistica matematica : teoria i problemes resolts [en linia]. barcelona: iniciativa digital

Curs: 2016-17

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Mètodes numèrics

la biblioteca kincaid, david; cheney, e. w.. analisis numerico : las matematica s del calculo cientifico. argentina: addison-wesley iberoamericana, 1994. isbn 0-201-60130-3 troba'l

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Mètodes numèrics

a la biblioteca kincaid, david. ; cheney, e.w. analisis numerico: las matematica s del calculo cientifico. argentina [etc.]: addison-wesley iberoamericana,, 1994. isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Circuits

circuit de primer ordre. 7.- circuits en regim sinusoidal estable 7.1.- expressio matematica de la funcio sinusoidal. 7.2.- propietats i parametres caracteristics. 7.3.- representacio de

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Física I

basics sobre oscil·lacions amortides, oscil·lacions forcades i ressonancia. ones: descripcio matematica . tipus d'ones. superposicio d'ones: interferencia. ones estacionaries. intensitat acustica

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Càlcul

relatius i absoluts. diferencia entre els dos conceptes. calcul d'extrems. modelitzacio matematica i resolucio de problemes d'optimitzacio usant funcions d'una variable. activitat de

Curs: 2009-10

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Àlgebra

base amplia una donarmatematica a l'alumne, proporcionar-li les eines necessaries per a posteriors desenvolupaments

Curs: 2011-12

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Classificació de patrons: aplicacions en tractament de senyal

teoria de classificacio i reconeixement de models des d'una perspectiva matematica i al mateix temps aplicada a diferents arees del tractament

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Visió binocular

sota diferents condicions d'estimulacio. practica 5.-direccions visuals equivalents. horopter nonius. analisi matematica de l'horopter longitudinal. practica 6.-amplituds de fusio, rivalitat retinal i supressio. practica

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Modelització i control de sistemes biomèdics

modelitzacio t1:matematica consideracions preliminars. models lineals dels sistemes biomedics. analisi i simulacio

Curs: 2013-14

Centre: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Tipus: Curs