Cercador

Cercant per la paraula: Meteorologia

Meteorologia i oceanografia nàutiques

Meteorologia i oceanografia nàutiquespassage and determine the position", en la seva seccio de meteorologia , es detalla l'habilitat per usar i interpretar la informacio al calcul i disposicio d'equips. coneixement sobre els fonaments de la meteorologia nautica. capacitat per analitzar els factors i processos a escala jean-yves. basica bernot,meteorologia y estrategia : crucero y regata de altura. barcelona: juventud, termes lliures: Meteorologia

Curs: 2016-17

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Meteorologia i oceanografia

Meteorologia i oceanografia

Curs: 2011-12

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Ciències de la terra

resolts i lliurats dins de termini): 0,8 punts; problemes de meteorologia (correctament resolts i lliurats dins de termini): 0,7 punts. cg: competencia

Curs: 2012-13

Centre: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Tipus: Curs