Cercador

Cercant per la paraula: Microprocessadors

Disseny de processadors

termes lliures: Microprocessadors

Curs: 2017-18

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

Ampliació d'electrònica

dels basica l'arquitectura entendre -microprocessadors . - entendre l'estructura dels microcontroladors. - ser capac de sistemes digitals basats en components discrets, dispositius logistics programables i/o microprocessadors , sistemes d'instrumentacio electronica i sistemes d'electronica de potencia) i metodologia. exemple de programa de control bang-bang. t2 - introduccio als microprocessadors introduccio als

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica digital

al disseny de sistemes digitals. 3. coneixement de l'estructura de microprocessadors i microcontroladors. 4. coneixement i domini del disseny de sistemes i digital l'electronica de aplicacions i fonaments dels coneixementmicroprocessadors us solvent dels recursos d'informacio - nivell 3: planificar i

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica digital

del llenguatge de descripcio de hardware vhdl i la de microprocessadors i circuits integrats. amb aquesta assignatura tambe es preten desenvolupar circuits combinacionals i sequencials, sincrons i asincrons, i d'utilitzacio de microprocessadors i circuits integrats aud: coneixement en materies basiques i tecnologiques, que

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Sistemes electrònics

analogicace21. coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electronica digital i microprocessadors ce22. coneixement aplicat d'electronica de potenciace23. coneixement aplicat d'instrumentacio electronicace32.

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Instal·lacions intel·ligents

microprocessador com l'element clau de tot sistema descentralitzat. 2.2.- arquitectures de microprocessadors /microcontroladors. 2.3.- estructura d'un microcontrolador 2.4.- la cpu i la alu 2.5.- metodologia

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs