Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Circuits i components electrònics

Circuits i components electrònicsCircuits i components electrònicscircuits de l'analisi per eines desenvoluparelectronics lineals. coneixer els components basics utilitzats a l'electronica. enfrontar l'alumne

Curs: 2010-11

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Química per a les ciències de la visió

covalent en aquest contingut es treballen: tema 3. estructura atomica. atoms poli electronics . - particules subatomiques - model de bohr i espectre atomic de

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs