Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Dispositius electrònics i fotònics I

Dispositius electrònics i fotònics IDispositius electrònics i fotònics IDispositius electrònics i fotònics Ide limitacions i tecnologia teoria, fonaments, dels descripciodispositius semiconductors. obtencio del silici monocristal·li   3.2. processos tecnologics elementals   3.3. fabricacio d'un diode   4. dispositius optoelectronics (11 hores)   4.1. interaccio semiconductor - radiacioelectromagnetica   4.2. j. cardona, calderer l.; vinas, basica pratdispositius electronics i fotonics: fonaments [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions Dispositius electrònics i fotònics IDispositius electrònics i fotònics IDispositius electrònics i fotònics Isilici monocristal·li   3.2. processos tecnologics elementals   3.3. fabricacio d'un diode   4. dispositius opto electronics (11 hores)   4.1. interaccio semiconductor - radiacioelectromagnetica   4.2. dispositius detectors de llum: dispositius j. cardona, calderer l.; vinas, basica pratelectronics i fotonics: fonaments [en linia]. 2a ed. barcelona: edicions upc,

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes electrònics I

coneixements de batxillerat, els metodes d'analisi basica de circuits, els dispositius electronics elementals i la seva utilitzacio en circuits senzills. 1. conceptes fonamentals (2 hores)   1.1. magnituds electriques i unitats   1.2. components, dispositius i circuits   1.3. senyals   1.4. lleis de kirchhoff   2. analisi de circuits resistius i circuits al.]. [et l. basica prat,dispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn Circuits i sistemes electrònics Ide batxillerat, els metodes d'analisi basica de circuits, els dispositius electronics elementals i la seva utilitzacio en circuits senzills. dispositius i circuits al.]. [et l. basica prat,electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Fonaments d'electrònica

elementals en la electronica basada en semiconductors. coneixer els principals dispositius electronics i la seva modelitzacio en circuits equivalents. introduccio al i circuits al.]. [et ll. vinas, basica pratdispositius electronics: fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn en la electronica basada en semiconductors. coneixer els principals dispositius electronics i la seva modelitzacio en circuits equivalents. introduccio al disseny rectificador. ruptura del diode. el diode com a component en circuits electronics . models simplificats del diode. model ideal i model lineal dispositius i circuits al.]. [et ll. vinas, basica pratelectronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn

Curs: 2011-12

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs