Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicsde circuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics. * analitzar circuits amb Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicscircuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics . * analitzar circuits amb dispositius les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Sistemes electrònics

modul 2 2.1 introduccio a les fonts d'alimentacio en dc especificacions i dispositius semiconductors basics utilitzats 2.2 blocs principals de la font d'alimentacio transformacio, rectificacio, Sistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsaixi com coneixer i dominar les tecniques d'analisi de circuits electronics basics, tant en el domini analogic com digital. en acabar el els regims possibles.d11. coneixements dels principis de sistemes electrics i electronics i la seva aplicacio a la resolucio de problemes en

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs