Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Disseny digital

s'inclouen nocions sobre la familia logica cmos, la utilitzacio de dispositius logics programables i una introduccio als sistemes digitals complexos. resultat prestacions en portes cmos: retards, espuris, consums estatics i dinamics. dispositius de logica programable, cel.lules logiques i estils de sintesi. memories. de l'us permet es no examens els endispositius amb connexio inalambrica (mobils, portatils, tablets, etc.), ni de calculadores subsistemes de experimental verificacio i disseny d'analisi, capacitatelectronics digitals combinacionals i sequencials emprant eines modernes. a mes, l'assignatura

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs