Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicscircuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics. * analitzar circuits amb Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicselectrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics . * analitzar circuits amb dispositius les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu tecnic i, principalment, consisteix en l'obtencio de mesures dels prototips electronics experimentals que es veuran al laboratori, ja siguin muntats per

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica en les telecomunicacions

teorema de la superposicio 5. teoremes de thevenin i de norton dispositius electronics i circuits 1. diodes 2. transistors bipolars d'unio 3. amplificadors operacionals 4. fonts a la biblioteca prat vinas, lluis; bragos bardia, ramon. circuits i dispositius electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. i sortida i el guany. 16. modelar com a amplificadors electronics , circuits amplificadors implementats amb aos utilitzant el seu model teorema de la superposicio 5. teoremes de thevenin i de norton dispositius electronics i circuits 1. diodes 2. transistors bipolars d'unio 3. amplificadors operacionals 4. fonts controlades la biblioteca prat vinas, lluis; bragos bardia, ramon. circuits i dispositius electronics : fonaments d'electronica. 2a ed. barcelona: edicions upc, 2002. isbn

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

ENGINYERIA D'RF

tractaran en aquest contingut son els seguents: · tecnologies de fabricacio de dispositius de microones o planars o guies i dielectrics o electroacustics o electrooptics · tipus de components. encapsulats, tolerancies, models, etc · instrumentacio radiofrequenciainiciacio al ads (o software equivalent)disseny, fabricacio i mesura de dispositius passiusdisseny amb ads (o software equivalent), fabricacio i mesura de john r.; van duzer, theodore. fields and waves in communication electronics . 3rd ed. new york: john wiley & sons, 1994.

Curs: 2016-17

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Electrònica analògica

de potencia. - entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics d'aquests tipus de circuits. - fer servir eines de potencia. - entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics d'aquests tipus de circuits. - fer servir eines de simulacio les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu tecnic i, principalment, consisteix en l'obtencio de mesures dels prototips electronics experimentals que es veuran al laboratori, ja siguin muntats per 978-04-71491-96-5 text complet mohan, ned; undeland, tore m.; robbins, william p. power electronics : converters, applications and design. 2nd edition. new york: john

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs