Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Ampliació d'electrònica

i micromecanics sobre silici, sistemes digitals basats en components discrets, dispositius logistics programables i/o microprocessadors, sistemes d'instrumentacio electronica i sistemes d'electronica mccluskey. implementacio de funcions logiques amb dos nivells de portes. dispositius per a la implementacio en dos nivells: multiplexors, roms, plas sequencials. - coneixer les diferents alternatives de disseny de sistemes electronics . - saber valorar els costos de les diferents alternatives. sistemes dissenyar a per capacitatelectronics i d'instrumentacio industrial. dissenyar sistemes conduccio, capacitiu, inductiu i electromagnetic. susceptibilitat del components i circuits electronics . tipus de blindatges i apantallaments. massa i terra. equilibrat

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Electrònica naval

electronics analogics. circuits electronics digitals. llei d'ohm. teorema de thevenin. dispositius semiconductors. teoria atomica. teoria de bandes d 'energia. la unio pn. aplicacio a bord. coneixement de les caracteristiques dels components i sistemes electronics i de la seva aplicacio a bord. sistemes vaixell. del l'electronica. l'electronica a introduccioelectronics , circuits la biblioteca mohan, ned; undeland, tore m.; robbins, william p.. power electronics : converters, applications, and design. 3a ed. john wiley &

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Circuits i sistemes lineals

obviament, tot aquest proces es recolza en la utilitzacio de dispositius electronics d'us habitual com ara l'ao, el bjt, ... en exemples que s'utilitzen en el desenvolupament dels diferents temes inclouen dispositius com ara l'amplificador operacional, transistors mos i bjt i transformadors. selectius en frequencia d'us profus en sistemes de comunicacio i electronics . per tal d'assolir aquest objectiu es presenten gradualment conceptes

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

Electricitat i electrònica navals

electronics analogics. circuits electronics digitals. llei d'ohm. teorema de thevenin. dispositius semiconductors. teoria atomica. teoria de bandes d 'energia. la unio pn. asincron. motor sincron. motor monofasic. introduccio a l'electronica. l'electronica del vaixell. sistemes electronics , circuits

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Processament de senyal audiovisual i de comunicacions

ni apunts sensedispositius electronics de cap classe. dispositius ni apunts senseelectronics de cap classe.

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs