Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

ELECTRÒNICA FÍSICA

del funcionament el entendredispositius semiconductors. coneixer els principis basics i ser capac d'analitzar cuantitativament resultats de simulacions.comprensio dels principis fisics dels semiconductors. coneixement dels dispositius microelectronics i les seves aplicacions en nanotecnologia, biofisica, fotonica i petit. 2.5. unions metall-semiconductor. contacte ohmic i diode schottky. 2.6. introduccio als dispositius optoelectronics devices: led, laser diode, fotodiode i cel·les solars.3. transistor termes lliures: dispositiussimulacions.comprensio dels principis fisics dels semiconductors. coneixement dels dispositius micro electronics i les seves aplicacions en nanotecnologia, biofisica, fotonica i comunicacions. metall-semiconductor. contacte ohmic i diode schottky. 2.6. introduccio als dispositius opto electronics devices: led, laser diode, fotodiode i cel·les solars.3. transistor d'efecte termes lliures: electrònics

Curs: 2019-20

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs