Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicscircuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics. * analitzar circuits amb Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicselectrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics . * analitzar circuits amb dispositius les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu tecnic i, principalment, consisteix en l'obtencio de mesures dels prototips electronics experimentals que es veuran al laboratori, ja siguin muntats per

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicsde circuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics. * analitzar circuits amb Circuits i dispositius electrònicsCircuits i dispositius electrònicscircuits electrics. * entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics . * analitzar circuits amb dispositius les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Electrònica analògica

de potencia. - entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics d'aquests tipus de circuits. - fer servir eines de potencia. - entendre el funcionament dels principals components i dispositius electronics d'aquests tipus de circuits. - fer servir eines de simulacio les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics , principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu tecnic i, principalment, consisteix en l'obtencio de mesures dels prototips electronics experimentals que es veuran al laboratori, ja siguin muntats per 978-04-71491-96-5 text complet mohan, ned; undeland, tore m.; robbins, william p. power electronics : converters, applications and design. 2nd edition. new york: john

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs