Cercador

Cercant per la paraula: dispositius electrònics

Sistemes electrònics

modul 2 2.1 introduccio a les fonts d'alimentacio en dc especificacions i dispositius semiconductors basics utilitzats 2.2 blocs principals de la font d'alimentacio transformacio, rectificacio, Sistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsaixi com coneixer i dominar les tecniques d'analisi de circuits electronics basics, tant en el domini analogic com digital. en acabar el els regims possibles.d11. coneixements dels principis de sistemes electrics i electronics i la seva aplicacio a la resolucio de problemes en

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Sistemes electrònics

modul 2 2.1 introduccio a les fonts d'alimentacio en dc especificacions i dispositius semiconductors basics utilitzats 2.2 blocs principals de la font d'alimentacio transformacio, rectificacio, Sistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsSistemes electrònicsaixi com coneixer i dominar les tecniques d'analisi de circuits electronics basics, tant en el domini analogic com digital. en acabar

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Disseny i fabricació de circuits electrònics

sobre els components passius 2.3.- generalitats sobre els semiconductors discrets 2.4.- els dispositius integrats: el component rei dintre del mercat dels components 2.5.- identificacio Disseny i fabricació de circuits electrònicsDisseny i fabricació de circuits electrònicsdintre de l'ambit del disseny i la implementacio de sistemes electronics : - l'estat de l'art comercial i industrial a nivell temes principals sobre el sector comercial i industrial dels sistemes electronics : tema 1: introduccio 1.1 estat de l'art del disseny electronic: introduccio.

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Lab. circuits electrònics

tecnica sobre la materia com la consulta de caracteristiques de dispositius en els fulls del fabricant. 3. desenvolupar la capacitat de resposta frequencial 1.2 les especificacions en els equips d'audio de mercat 1.3 dispositius discrets i integrats 1.4 el punt de repos e el comportament Lab. circuits electrònicssistemes i circuits dissenyarelectronics per a la millora de sistemes industrials i per al forma d'ona, etc) 2.2.- classificacio d'oscil·ladors: el pont de wien 2.3.- mecanismes electronics d'arrancada 2.4.- aplicacions dels oscil·ladors sinusoidals 2.5 multivibradors: definicio i tipus (biestable robert, froncesc j.. problemes d'electronica analogica i laboratori de circuits electronics . edicions upc, 2000. paul horowitz, winfield hill. the art of

Curs: 2012-13

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs