Cercador

Cercant per la paraula: espai interior

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitecturaTecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectural' de tecnologia la de diacronica evolucio catala 1. titolespai interior arquitectonic, reconeixement de vectors d'evolucio. 2. analisi descriptiu de les termes lliures: espaiTecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitecturaTecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectural'espai de tecnologia la de diacronica evolucio catala 1. titolinterior arquitectonic, reconeixement de vectors d'evolucio. 2. analisi descriptiu de les exigencies basicainterior spaces: space, light, materials. munchen: munchen: detail; basel, etc.: birkhauser, termes lliures: interior

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Dibuix I

les tecniques grafiques per poder realitzar presa de dades dels espai s arquitectonics i urbans. · utilitzar i dominar els instruments ensenyament. aptitud per aplicar els coneixements grafics a la representacio d' espai s i objectes (t). coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'espai al mon de la plastica, la cultura i l'arquitectura · el la utilitzacio dels diferents instruments de representacio tridimensional de l' espai enfocada a la expressio i comunicacio del propi projecte · la incidencia de la llum en les facanes i els espais interior s l'esboc de sintesi natural · tracats d'esbossos en perspectiva · espais

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs