Cercador

Cercant per la paraula: física de semiconductors

Sistemes electrònics

adquireixi els coneixements que li permetran tenir una visio general de l'electronica industrial, aixi com coneixer i dominar les tecniques d'analisi coneixements ce11.de ls fonaments d'electronica ce32. capacitat per a l'analisi els conceptes basics i es realitzaran activitats a en forma de problemes i/o exercicis, mentre que al laboratori es consolidaran els basic analisis - 1 -modulde xarxes electroniques (ac i dc) temes practiques - problemes   lab i exercicis - prbde laboratori   exlab - examen els coneixements adquirits per l'estudiant s'avaluen mitjancant proves escrites i de laboratori, que tindran un pes realitzacio la perde les proves excrites (np1 o np1rec i np2) es podra circuitos y senales : introduccion a los circuitos lineales y de acoplamiento. barcelona [etc.]: reverte, 1991. isbn 8429134581 troba'l a la biblioteca madhu, 2 2.1 introduccio a les fonts d'alimentacio en dc especificacions i dispositius semiconductors basics utilitzats 2.2 blocs principals de la font d'alimentacio transformacio, rectificacio, filtre

Curs: 2015-16

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs