Cercador

Cercant per la paraula: física de semiconductors

Electrònica analògica

ha estudianta o l'estudiant l'assignatura acabar ende ser capac domini i comprensio aud_basica:de ls conceptes basics introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes basics de la materia. posteriorment i mitjancant exercicis practics intenta motivar i transformat circuit 1: -temade laplace 1.1 analisis d'exercicis i problemes, individualment o en grup realitzacio d'exercicis i problemes de manera individual no presencial, o be presencial i en grups suma la es final qualificacio lade les qualificacions parcials seguents: nota final = max(0,3*np1 + 0,3*np2; 0,6*ef) alguna realitza es no si -de les activitats thomson paraninfo, 2002. isbn 8497320999 troba'l a la biblioteca tomasi, wayne. sistemas de comunicaciones electronicas. 4ª ed. mexico d.f: pearson, 2003. isbn 970-26-0316-1 troba'l relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics, principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu electronics i fotonics, tecnologia de materials punt de vista de les caracteristiques dels components (especificacions dels semiconductors discrets i/o integrats i valors dels elements passius). per aquesta

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Circuits i dispositius electrònics

ha estudianta o l'estudiant l'assignatura acabar ende ser capac domini i comprensio aud_basica:de ls conceptes basics introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes basics de la materia. posteriorment, en grups tecniques 1: temade resolucio d'exercicis i problemes, individualment o en grup realitzacio d'exercicis i problemes de manera individual no presencial, o be presencial i en grups = max(0,3·np1+0,3·np2; 0,6·ef) + 0,1·lab1+0,15*lab2+0,15*prb es condicio necessaria realitzar les activitats de laboratori per superar l'assignatura. tot estudiant que ho hi haura disponible a atenea i que l'/la estudiant/a s'haura de fundamentos electronicos: dispositivos y circuitos al.]. [et lluis basica prat,de electronica. 6ª ed. barcelona: edicions upc, 1999. isbn 848301291x troba'l a relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics, principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu electronics i fotonics, tecnologia de materials punt de vista de les caracteristiques dels components (especificacions dels semiconductors discrets i/o integrats i valors dels elements passius). np2: segon parcial prova

Curs: 2016-17

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs