Cercador

Cercant per la paraula: física de semiconductors

Electrònica naval

1999. isbn 0471941360 troba'l a la biblioteca tipler, p. a.; mosca, g. fisica para la ciencia y la tecnologia. 6a. ed. barcelona: reverte, po per estudiants als formarde r exercir la professio d'enginyer en gem i gestn, d'acord coneixementde l'electronica aplicada al vaixell i instal.lacions marines i s'ha curs per aprovar perde superar, amb la ponl'electronica. l'electronica a introducciode l vaixell. sistemes electronics, circuits electronics analogics. circuits electronics digitals. suma la es final nota lade les notes parcials seguents: nfinal= 0,6 npf + 0,4np npf: nota examen hi haura dos examens parcials, i d'una a tres recolli de s hall, 2001. isbn 8420529990 (rust.) troba'l a la biblioteca mohan, ned; un de land, tore m.; robbins, william p.. power electronics : converters, electronics analogics. circuits electronics digitals. llei d'ohm. teorema de thevenin. dispositius semiconductors . teoria atomica. teoria de bandes d 'energia. la unio pn.

Curs: 2017-18

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs