Cercador

Cercant per la paraula: física de semiconductors

Física

Físicabasicagiro, a.; canales, m.; rey, r.; sese, g.; trullas, j. fisica per a estudiants d'informatica. fundacio per a la materia: físicaha 1.l'alumnede ser capac d'utilitzar les lleis i usos teories, conceptes, valorar i seleccionar interpretar,de senvolupaments tecnologics relacionats amb la informatica i la seva aplicacio classes en treballaran es teorics continguts elsde teoria seguidiferencia electric. 1.3 corrent electrica. 1.2 carrega continu1.1 correntde potencial. 1.4 potencia. 1.5 resistencia. llei d'ohm. efecte joule. 1.6 fonts 1 temade senvolupament nota lade les competencies tecniques estudiants d'informatica. fundacio per a la universitat oberta de catalunya, 2005. isbn 84-9788-144-3 troba'l a la bibliotecatipler, p.a.; mosca, g. la teoria de la conduccio, particularment en el cas dels semiconductors . 16.l'alumne ha de ser capac de determinar les intensitats i estructura electronica dels atoms. 3.2 teoria de la conduccio: metalls, aillants, semiconductors . 3.3 diode d'unio p-n: rectificador de corrent i portes logiques. 3.4

Curs: 2019-20

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs

ELECTRÒNICA FÍSICA

ELECTRÒNICA FÍSICAcomodament en un entorn de laboratori de l'ambit de l'enginyeria fisica . capacitat per a operar instruments i eines propies de 1.fisica de semiconductors1.1. bandes d'energia. portadors de carrega: electrons i forats. semiconductors funcionament el entendrede l dispositius semiconductors. coneixer els principis basics i ser capac per capacitat instruments. i d'eines coneixement i experimentalitatde senvolupar-se comodament en un entorn hores lesde classe setmanals es distribueixen en tres sessions teoriques i dues fisica 1.de semiconductors1.1. ban(ef), d'un examen parcial a mig quadrimestre (ep), la participacio de l'alumne a classe electronic state solid s. banerjee, b.g.; basicastreetmande vices. 6th ed. upper saddle river: prentice hall, 2010. isbn dispositius del funcionament el entendresemiconductors . coneixer els principis basics i ser capac d'analitzar cuantitativament les mesures i resultats de simulacions.comprensio dels principis fisics dels semiconductors . coneixement dels dispositius microelectronics i les seves aplicacions en de fisica 1.semiconductors 1.1. bandes d'energia. portadors de carrega: electrons i forats. termes lliures: semiconductors

Curs: 2019-20

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs