Cercador

Cercant per la paraula: física de semiconductors

Circuits i dispositius electrònics

ha estudianta o l'estudiant l'assignatura acabar ende ser capac domini i comprensio aud_basica:de ls conceptes basics introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes basics de la materia. posteriorment, en grups tecniques 1: temade resolucio d'exercicispractiques resoluciode laboratoriprova parcialprova practicaprova finalsuma la es final qualificacio lade les qualificacions parcials. nfinal = 0,35*act5+0,25*act4+ 0,1*act3+0,15*act2+0,15*act1 es condicio necessaria realitzar controls d'aprenentatge o proves en cap cas es pot disposar de cap tipus fundamentos electronicos: dispositivos y circuitos al.]. [et lluis basicaprat,de electronica. 6ª ed. barcelona: edicions upc, 1999. isbn 848301291x troba'l a relacionades, teoria de circuits electrics, circuits electronics, principi fisic dels semiconductors i families logiques, dispositiu electronics i fotonics, tecnologia de materials

Curs: 2013-14

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs