Cercador

Cercant per la paraula: física de semiconductors

Física

Físicabasicagiro, a.; canales, m.; rey, r.; sese, g.; trullas, j. fisica per a estudiants d'informatica. fundacio per a la materia: físicaha 1.l'alumnede ser capac d'utilitzar les lleis i usos teories, conceptes, valorar i seleccionar interpretar,de senvolupaments tecnologics relacionats amb la informatica i la seva aplicacio classes en treballaran es teorics continguts elsde teoria seguidiferencia electric. 1.3 corrent electrica. 1.2 carrega continu1.1 correntde potencial. 1.4 potencia. 1.5 resistencia. llei d'ohm. efecte joule. 1.6 fonts 1 temade senvolupament nota lade les competencies tecniques estudiants d'informatica. fundacio per a la universitat oberta de catalunya, 2005. isbn 84-9788-144-3 troba'l a la bibliotecatipler, p.a.; mosca, g. la teoria de la conduccio, particularment en el cas dels semiconductors . 16.l'alumne ha de ser capac de determinar les intensitats i estructura electronica dels atoms. 3.2 teoria de la conduccio: metalls, aillants, semiconductors . 3.3 diode d'unio p-n: rectificador de corrent i portes logiques. 3.4

Curs: 2019-20

Centre: Facultat d'Informàtica de Barcelona

Tipus: Curs