Cercador

Cercant per la paraula: metro

Òptica fisiològica I

de la imatge retinal. optica de l'acomodacio, de les a metro pies i de la seva neutralitzacio. agudesa visual. variacio de les diferents zones de visio d'un ull em metro p presbita, per a diferents valors de l'amplitud d'acomodacio, simulant

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Ã’ptica visual

per a la correccio d'aberracions oculars naturals d¿ordre inferior (a metro pies) i d'ordre superior (induides), amb l'objectiu de proporcionar als profunditat de camp. calcul d'addicions especials.4. optica de les a metro pies i la seva neutralitzacioen aquest contingut es treballa: al laboratori d'optica fisiologica, edifici tr8, planta -2.4. laboratori. a metro pies esferiques. miopia. (contingut 4)practica que s'ha de fer al

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Ã’ptica visual

per a la correccio d'aberracions oculars naturals d¿ordre inferior (a metro pies) i d'ordre superior (induides), amb l'objectiu de proporcionar als profunditat de camp. calcul d'addicions especials. 4. optica de les a metro pies i la seva neutralitzacio en aquest contingut es treballa: les a al laboratori d'optica fisiologica, edifici tr8, planta -2. 4. laboratori. a metro pies esferiques. miopia. (contingut 4) practica que s'ha de fer al

Curs: 2014-15

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

termes lliures: metro

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Binocular motility and perception

tecniques de visualitzacio d'estereogrames. mesura de l'estereoagudesa amb estereoscopis.7. aniso metro pia i anisoiconiaen aquest contingut es treballa: classificacio de l'aniso

Curs: 2016-17

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Disfuncions de la visió binocular

a les refractius s'estudien errors 1.metro pies : hiper

Curs: 2014-15

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Sistemes avançats de la producció

· (8) elementos lp-7: sistema danae_danone: funcion objetivo, variables, para metro s y restriccionestema 5: desagregacion de planes de producciondesagregacion de · (8) elementos lp-7: sistema danae_danone: funcion objetivo, variables, para metro s y restriccionestema 5: desagregacion de planes de producciondesagregacion de · (8) elementos lp-7: sistema danae_danone: funcion objetivo, variables, para metro s y restriccionestema 5: desagregacion de planes de producciondesagregacion de

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Dispositius optoelectrònics

y vision. 6.2. diodos emisores de luz (led). 6.3. para metro s caracteristicos de los led 6.4. aplicaciones de los led

Curs: 2012-13

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Tipus: Curs

La urbanización marginal (II): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (ii): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (III): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (iii): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Polígonos de vivienda en la comarca de Barcelona (I): la formación metropolitana de Barcelona

de vivienda en la comarca de barcelona (i): la formacion metro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Los Ensanches menores en la región de Barcelona: la formación metropolitana de Barcelona II

los ensanches menores en la region de barcelona: la formacion metro politana de barcelona ii

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Los Ensanches menores en la región de Barcelona: la formación metropolitana de Barcelona II

los ensanches menores en la region de barcelona: la formacion metro politana de barcelona ii

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

BCN metro

bcnmetro

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Polígonos de vivienda en la comarca de Barcelona (I): la formación metropolitana de Barcelona

de vivienda en la comarca de barcelona (i): la formacion metro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Teoría de las Areas Metropolitanas

areas las de teoriametro politanas

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La Urbanización marginal (I): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (i): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Planificación mediante programación matemática III

· (8) elementos lp-7: sistema danae_danone: funcion objetivo, variables, para metro s y restricciones

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 4: Proyectos singulares II

procedimientos. tipologia · (3) problemas acumulativos: definicion y categorias, para metro s, variables y relaciones, restricciones, cotas inferiores · (4) ejemplo

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 4: Planificación mediante programación matemática III

· (8) elementos lp-7: sistema danae_danone: funcion objetivo, variables, para metro s y restricciones

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 3: Proyectos singulares II

procedimientos. tipologia · (3) problemas acumulativos: definicion y categorias, para metro s, variables y relaciones, restricciones, cotas inferiores · (4) ejemplo

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 4: Planificación mediante programación matemática III

· (8) elementos lp-7: sistema danae_danone: funcion objetivo, variables, para metro s y restricciones

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Tema 3: Proyectos singulares II

procedimientos. tipologia · (3) problemas acumulativos: definicion y categorias, para metro s, variables y relaciones, restricciones, cotas inferiores · (4) ejemplo

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Organización Industrial. Proyectos singulares II

procedimientos. tipologia · (3) problemas acumulativos: definicion y categorias, para metro s, variables y relaciones, restricciones, cotas inferiores · (4) ejemplo

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Dirección de Operaciones. Proyectos singulares - II

procedimientos. tipologia · (3) problemas acumulativos: definicion y categorias, para metro s, variables y relaciones, restricciones, cotas inferiores · (4) ejemplo

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (III): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (iii): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Organización Industrial. Proyectos singulares II

procedimientos. tipologia · (3) problemas acumulativos: definicion y categorias, para metro s, variables y relaciones, restricciones, cotas inferiores · (4) ejemplo

Curs: 2015-16

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Apunts

Polígonos de vivienda en la comarca de Barcelona (I): la formación metropolitana de Barcelona

de vivienda en la comarca de barcelona (i): la formacion metro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Urbanística II

dels fonaments metodologics del plantejament urba i l'ordenacio territorial i metro politana coneixement adequat dels mecanismes de redaccio i gestio dels plans

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Interconnexió de xarxes

de la planificacion, dimensionado de redes en funcion de para metro s de trafico. (cin/352/2009, boe 20.2.2009) aprenentatge autonom - nivell 1:

Curs: 2015-16

Centre: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Tipus: Curs

Ametropies esfèriques I: problemes resolts

ametro pies esferiques i: problemes resolts

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Exercicis/Problemes

Urbanística IV

dels fonaments metodologics del plantejament urba i l'ordenacio territorial i metro politana coneixement adequat dels mecanismes de redaccio i gestio dels plans

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Tecnologia òptica I

i les lents oftalmiques com a sistemes de compensacio d'a metro pies. per aixo tracta en profunditat els seguents temes: ­

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Direcció d'operacions

procedimientos. tipologia · (3) problemas acumulativos: definicion y categorias, para metro s, variables y relaciones, restricciones, cotas inferiores · (4) ejemplo

Curs: 2017-18

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Tipus: Curs

Materials per al disseny de productes tèxtils

1987. isbn 8460048160 troba'l a la biblioteca gacen guillen, j. lana: para metro s quimicos. terrassa: etseiat, 1989. isbn 8460070263 troba'l a la biblioteca warner,

Curs: 2014-15

Centre: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Tipus: Curs

Visió binocular

tipus d'anisoiconia. eiconometria. distorsio en la percepcio de l'espai. aniso metro pia. neutralitzacio de l'anisoiconia. practica 8.- anisoiconia.

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Curs

Ametropies esfèriques II: problemes resolts

ametro pies esferiques ii: problemes resolts

Curs: 2010-11

Centre: Facultat d'Ã’ptica i Optometria de Terrassa

Tipus: Exercicis/Problemes

Metropol Parasol

metro pol parasol

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Treballs d'estudiants

Teoría de las Areas Metropolitanas

areas las de teoriametro politanas

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Teoría de las areas metropolitanas

areas las de teoriametro politanas

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La Urbanización marginal (I): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (i): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

Los Ensanches menores en la región de Barcelona: la formación metropolitana de Barcelona II

los ensanches menores en la region de barcelona: la formacion metro politana de barcelona ii

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (III): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (iii): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La Urbanización marginal (I): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (i): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (II): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (ii): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts

La urbanización marginal (II): la formación metropolitana de Barcelona

formacion la (ii): marginal urbanizacion lametro politana de barcelona

Curs: 1979-80

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Apunts