Cercador

Cercant per la paraula: public tranpsortation

Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura

d'innovacio. 14. tecniques de presentacio de propostes d'innovacio davant jurats i public s especialitzats. previstos (observacio, producte, obra). aquest rol l'obliga a presentar en public un treball cada 3 setmanes (la participacio quantitativa d'aquesta avaluacio termes lliures: tranpsortation

Curs: 2016-17

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs