Cercador

Cercant per la paraula: transport públic

Accessibilitat i innovació

l'ambit socio-assistencial; com per exemple empreses de tele-assistencia, rehabilitacio d'instal·lacions, transport accessible, serveis d'atencio al ciutada d'administracions publiques,etc. els treballs en grup la tecnologia modul d'accessibilitat - tema 6 - accessibilitat en el transport accessibilitat en el aenor, 1995. une 26494/1m:2004 - vehiculos de carretera. vehiculos para el transport e de personas con movilidad reducida. capacidad igual o menor via la intranet de l'escola, i d'una defensa oral, realitzada public ament davant la classe a un tribunal format pels professors jose mª. funcion directiva. universitat autonoma de barcelona, servei de public acions, une 139801:1998 ex - informatica para la salud. aplicaciones informaticas

Curs: 2009-10

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Tipus: Curs

Investigació operativa determinista

de pl: planificacio de la produccio; problema d'inversio; problemes de transport ; problemes de mescla; problemes d'inventari; problema de flux de de problemes d'optimitzacio (tots els fitxers usats pel professor son public s a la intranet de l'assignatura). per ajudar al seguiment de les de la convocatoria ordinaria. aquesta practica es fa public a un cop resolta la convocatoria ordinaria i s'ha d'obtenir

Curs: 2009-10

Centre: Facultat de Matemàtiques i Estadística

Tipus: Curs

Urbanística II

del territori i les implicacions sobre la mobilitat i el transport · reconeixer la ciutat, l'estructura, les parts i els teixits si s'escau, d'elements molt elementals com carrers, places o espais public s · analisi i representacio dels processos d'urbanitzacio-parcel·lacio-edificacio · introduccio barcelona: col·legi d'arquitectes de catalunya, area de cultura, formacio i public acions, 2002. p. 54- 85 troba'l a la biblioteca sola-morales, manuel de.

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Processament de minerals

per a lixiviacio. 3. operacions auxiliars a planta. emmagatzematge, alimentacio, desenllodat i transport . separacio solid-liquid. 4. plantes de processament de minerals. disseny de plantes. la biblioteca abouzeid, a. mineral processing laboratory manual. clausthal-zellerfel: trans tech public ation, 1990. isbn 0-87849-082-5 troba'l a la biblioteca fueyo, l. equipos de

Curs: 2013-14

Centre: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus: Curs

Construcció industrialitzada i innovació

i mixtes. estudi de casos. 3.2.6. coordinacio dimensional. tolerancies. junts 3.2.7. fabricacio, transport , muntatge, manteniment, deconstruccio 4. estructures i tancaments 4.1. el tancament del estudiants puguin transmetre informacio, idees, problemes i solucions a un public tant especialitzat com no especialitzat. que els estudiants hagin desenvolupat aquelles zurich, 2009 [consulta: 05/07/2012]. disponible a: . isbn 978-3-906800-17-2 text complet public

Curs: 2014-15

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs

Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

2011. isbn 9789280131031 troba'l a la biblioteca piniella, francisco. la seguridad del transport e maritimo. cadiz: universidad de cadiz. servicio de publicaciones, 2009. seguridad del transporte maritimo. cadiz: universidad de cadiz. servicio de public aciones, 2009. isbn 9788498282511 troba'l a la biblioteca kuhre, w. lee. environmental

Curs: 2014-15

Centre: Facultat de Nàutica de Barcelona

Tipus: Curs

Construcció industrialitzada i innovació

i mixtes. estudi de casos. 3.2.6. coordinacio dimensional. tolerancies. junts 3.2.7. fabricacio, transport , muntatge, manteniment, deconstruccio4. estructures i tancaments4.1. el tancament del zurich, 2009 [consulta: 05/07/2012]. disponible a: . isbn 978-3-906800-17-2 text complet public

Curs: 2013-14

Centre: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Tipus: Curs