Electrònica analògica 2

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • An√†lisi de planificabilitat de co-rutines
    • Sistemes inform√†tics en temps real