Estructures V

Apunts

Apunts de formigó armat

    • Apunts de formig√≥ armat
    • Predimensionament de seccions.
      Guerxament i armament de pilars.
      Armat de jàsseres a flexió simple i esforç tallant.