Tecnologia de control

Exercicis/Problemes

Continguts genèrics de tota l'assignatura

  • Tecnologia de controls: primer lliurament d'exercicis d'autoaprenentatge
  • El document presenta el primer lliurament d'exercicis d'autoaprenentatge
  • 2. Exercicis d'autoaprenetatge: tecnologia de control
  • El document presenta el segon lliurament d'exercicis d'autoaprenentatge.
  • Tercer lliurament d'exercicis de tecnologia de control
  • Quart lliurament de problemes