Circuits i sistemes electrònics I

Sistema de qualificació

L'avaluació serà quantificada mitjançant dues notes:

- Avaluació continuada: 4 punts.

- Examen final : 6 punts.

L'avaluació continuada es realitzarà de forma independent a cada grup de matrícula, i s'obtindrà a partir de les diverses proves i exercicis realitzats amb aquesta finalitat durant el curs.

L'examen final serà idèntic i simultani a tots els grups.


Normes d'avaluació