Circuits i sistemes electrònics I

Objectius

Aprendre, a partir dels coneixements de Batxillerat, els mètodes d'anàlisi bàsica de circuits, els dispositius electrònics elementals i la seva utilització en circuits senzills.


Objectius d'aprenentatge