Física I

Sistema de qualificació

- Treball de laboratori:

20% de la valoració final





- Prova parcial:

30% de la valoració final, si millora la nota final





- Examen final:

50% o 80% de la valoració final, segons correspongui


Normes d'avaluació