Física I

Objectius

L'estudiant ha d'aprofundir en els seus coneixements de física, obtenint un coneixement adequat dels fenòmens físics més habituals en tecnologia.


Objectius d'aprenentatge