Física I

Temari

I - Mecànica Newtoniana ( 8 setmanes )1.- Cinemàtica d'una partícula

2.- Dinàmica d'una partícula

3.- Treball i energia

4.- Moment cinètic: la seva conservació

5.- Oscil.lacions

6.- Dinàmica d'un sistema de partículesII - Teoria cinètica dels gasos i Termodinàmica ( 2 setmanes )7.- Teoria cinètica dels gasos

8.- TermodinàmicaIII - Ones ( 3 setmanes )9.- Moviment ondulatori. Descripció

10.- Ones transversals en una corda

11.- Ones longitudinals. Ac√ļstica

12.- Superposició d'ones