Senyals i sistemes I

Sistema de qualificació

- Proves durant el curs i pràctiques de laboratori: 40%- Examen final: 60%


Normes d'avaluació